VANSKELIGE Å SLOKKE: - Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler. Men når elbiler brenner, så er det en vesentlig større oppgave å slokke brannen, sier Morten Engmann fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Under et seminar i regi av advokatfirmaet Selmer redegjorde han for for hvilke tiltak man bør vurdere i parkeringsanlegg.
VANSKELIGE Å SLOKKE: - Elbiler brenner ikke oftere enn andre biler. Men når elbiler brenner, så er det en vesentlig større oppgave å slokke brannen, sier Morten Engmann fra Brann- og redningsetaten i Oslo kommune. Under et seminar i regi av advokatfirmaet Selmer redegjorde han for for hvilke tiltak man bør vurdere i parkeringsanlegg.

Dette bør du huske ved drift av parkeringshus

Utleie av parkeringsplasser i parkeringsanlegg kan synes som en enkel form for utleievirksomhet. Men det er mange forhold å ta hensyn til, både når det gjelder sikkerhet og kontraktsregulering.

Publisert

Nylig gjenomførte advokatfirmaet Selmer et formiddagsseminar, hvor temaet parkeringsplasser stod på agendaen. Seminaret var fullbooket, og det var mange av tilhørerne som fikk seg noen vekkere i forhold til hvilke krav til sikkerhet som gjelder og som anbefales.

Morten Engmann og Frode Johannessen fra Oslo kommune brann- og redningsetat redegjorde for hvilken særskilt risiko el-biler utgjør med hensyn til brann og slukking og hvilke forholdsregler gårdeiere bør ta hva gjelder tilgjengelig slukkeutstyr. De kom også med anbefalinger hva gjelder etablering av elbilplasser.

Les også: Nå fjernes gateparkering i Oslo sentrum

I Norge skiller ikke gjeldende regelverk for parkeringsbygg mellom kjøretøy med ulike drivstofftyper. Regelverket for prosjektering av parkeringsbygg er basert på erfaringer fra kjøretøy med konvensjonelle drivstoffer og tradisjonelle parkeringshus. Engmann og Johannessen anbefalte å gjøre tiltak i forbindelse med parkering og lading av elbiler i parkeringsanlegg (innelukkede rom).

– El som drivstoff har andre brann- og eksplosjonsegenskaper enn konvensjonelt, fossilt brensel. Sammenlignet med brannrisikoen for konvensjonelle kjøretøy i innelukket rom, er det flere utfordringer ved elkjøretøy i innelukkede rom. Dette gjelder spesielt potensielt lang slokketid og høyt vannforbruk samt fare for re-antenning etter slokking, forklarte representantene fra Brann- og redningsetaten.

Ikke bygget for tilstrekkelig sikkerhetPå bakgrunn av manglende regulering av brannrisikoen ved elkjøretøy i innelukkede rom, støtter Brann- og redningsetaten anbefalingene i SP Fire Research rapport – Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom. Rapporten peker på at utfordringene ved dagens parkeringskjellere er at de ikke er bygget for tilstrekkelig sikkerhet når det gjelder ventilasjon, slokkesystemer, evakueringsmuligheter og redningsinnsats ved brann. Dette gjelder uavhengig av type drivstoff.

På den bakgrunn kommer rapporten blant annet med følgende anbefalinger:

Parkeringskjellere må ha tilgjengelige systemer for avkjøling av en brann i lang nok tid til å unngå at bygningsstrukturen kollapser. Inntil det foreligger mer kunnskap om slokketid og redningsinnsats ved elbilbranner i parkeringskjellere, bør sprinkler- /vanntåkeanlegg være et minimumskrav for å tillate parkering av elbiler.

Parkering av elbiler nær inn-/utkjøring kan gi best tilgang for brannvesenet, både i forhold til slokkearbeid og vanntilgang. Dette letter også eventuelt utfrakt av bilen, enten brennende eller etter slokking for å unngå re-antenning inne i garasjen.

Les også: Nye parkeringsregler

Rapporten peker også på andre krav/tiltak som må oppfylles for å redusere risikoen for og konsekvensen av brann- og eksplosjon i innelukkede rom:

• Kapasitet og tilstand til det elektriske anlegget må vurderes av elektroinstallatør før det monteres uttak for lading av elbil i parkeringsanlegg. Ved overbelastning av kursen kan det oppstå varmgang og brann.

• Legge til rette for god røykventilering i henhold til dagens byggregelverk.Det er generelt utfordrende for brannvesenet å utføre slokkeinnsats i parkeringsanlegg. For å bedre tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats i garasjeanlegg for elbiler anbefaler Brann- og redningsetaten følgende:

• Installere felles bryter for effektutkobling av alle ladestasjoner i anlegget. Denne må plasseres lett tilgjengelig, synlig og godt merket, fortrinnsvis ved brannpanel.

• Installere automatisk brannvarslingsanlegg. Tidlig varsling vil kunne bidra til tidlig slokkeinnsats, og dermed redusere omfanget av en brann.

• Øke avstanden mellom parkerte biler. Dette vil kunne redusere risikoen for brannsmitte og lette slokkeinnsats ved brann.

Les også: Strammere midlertidige normer for parkering i Oslo

Rettslige problemstillingerAdvokat og partner Line Ravlo-Losvik og advokatfullmektig Stian Berger Røsland fulgte opp med en orientering om hvilke rettslige og praktiske problemstillinger som reises ved salg og utleie av parkeringsplasser, så vel til elbiler som kjøretøy for øvrig.

Ved utleie av parkeringsplass til ladbart kjøretøy, poengterte Selmer-representantene at man er nøye med vurdering av forhold knyttet til kostnader tilknyttet installering av ladeutstyr, risikoen for endret regelverk, fordeling av driftskostnader samt utfordringer knyttet til strømkapasitet.

På generelt grunnlag hva angår utleie av parkeringsplasser, forklarte Ravlo-Losvik og Berger Røsland at det kan være hensiktsmessig med enkelte særlige reguleringer. Dette gjelder blant annet rett til å omrokere på parkeringsplassene, utelukkende rett til parkering (ikke lagring av annet enn kjørbar bil, red. anm.), begrensninger i størrelsen på bilen, ansvarsfraskrivelse for utleier for det tilfellet at andre benytter plassen, ansvarsfraskrivelse for skader på kjøretøy – herunder også ved tyveri og tvangsfravikelse og forholdet til bakgrunnsretten – for å nevne noe.

Les også: Soper inn på parkering

Powered by Labrador CMS