SVAK OKTOBER: Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge la frem boligpristallene for oktober fredag.
SVAK OKTOBER: Adm. direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge la frem boligpristallene for oktober fredag.

Boligprisfall i oktober

Boligprisene sank med 1 prosent i oktober 2023.

Publisert Sist oppdatert

Korrigert for sesongvariasjoner steg boligprisene med 0,2 prosent.

– Boligprisene sank 1 prosent i oktober, noe som er en svak utvikling, selv om sesongjusteringen er svakt positiv. Sesongjusteringen har både i september og oktober blitt dratt betydelig opp av at utviklingen høsten 2022 var spesielt svak. Derfor må man nå legge mindre vekt på det sesongjusterte tallet, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Vi venter en svak prisutvikling i boligprisene i årets to siste måneder. Slik det ser ut for øyeblikket vil den nominelle boligprisutviklingen i 2023 ende rundt null, fortsetter han.

– Den siste måneden har det vært stor oppmerksomhet rundt det store antall usolgte bruktboliger på markedet. Utbudet av boliger er høyt nå, men antall nye boliger på markedet er avtagende, da salgsvolumet er stort og på nivå med 2022. Vi venter at antall usolgte vil falle de neste månedene, sier Lauridsen.

Eiendom Norge melder om fortsatt god aktivitet i boligmarkedet. I oktober ble det solgt 7.762 boliger i Norge, noe som er 2,7 prosent færre enn tilsvarende måned i 2022. Så langt i år er det solgt 81.031 boliger i Norge, noe som er 0,1 prosent færre enn i samme periode i 2022.

– Aktiviteten i bruktboligmarkedet er stabil, tross skiftet i prisutviklingen de siste tre månedene. Det vitner om at bruktboligmarkedet er velfungerende, sier Lauridsen.

Han er kritisk til at myndighetene ikke gjør noen grep for boligmarkedet.

– I oktober la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjettet for 2024, og de er blinde for krisen i nyboligmarkedet. Det er ingen tiltak i budsjettet for å stimulere til økt boligbygging. Dette er paradoksalt når vi nå er på full fart i den største krisen for boligbyggingen siden bankkrisen 1988-92 samtidig som 1.000 nye flyktninger i uken gir behov for ekstra mange boliger sier han.

– Med et salg av nye boliger på det laveste nivået på over 30 år, betyr det en svak utvikling i norsk økonomi og høyere arbeidsledig fremover i Norges viktigste fastlandsnæring, byggenæringen.

– Hvis ikke regjeringen tar krisen i nyboligmarkedet på alvor nå vil vi måtte bale med konsekvensene av dette i lang tid fremover gjennom økt ulikhet, svekket eierlinje, høyere utleiepriser og økt offentlige utgifter til boligsosiale tiltak. Det haster derfor med motkonjunkturpolitikk, avslutter Lauridsen.

Powered by Labrador CMS