ENERGIPRODUSENT: Storgården barnehage i Oslo generer mer energi enn den bruker ved god design og naturlig solenergi.
ENERGIPRODUSENT: Storgården barnehage i Oslo generer mer energi enn den bruker ved god design og naturlig solenergi.

Beviser økonomiske fordeler med «green building»

Advokat Laila Marie Bendiksen i Lexproperty AS har i samarbeid med arkitekt Kjeld Bjerg i Bjerg Arkitektur AS inngått et strategisk samarbeid om etableringen av GREEN ADVICE, som er et nytt utviklingsfirma i Norge.

Publisert

Partnerne er nå til stede under MIPIM i Cannes for å snakke om økonomiske og miljømessige fordeler i prosessen mot en suksessfull «green building».Det norsk/danske samarbeidet startet på MIPIM 2015 og har utviklet seg til å bli et samarbeid med norsk kontor og norsk selskap hvor også utførende entreprenør har vært med i samarbeidet. Samarbeidet vokser raskt.Dette har blant annet resultert i at den grønne linje er blitt implementert i seks grønne barnehager i Osloregionen.

– Hva innebærer egentlig GREEN ADVICE – samarbeidet?

ARKITEKT: Kjeld Bjerg.

– GREEN ADVICE omfatter rådgivning fra A til Å i byggeprosessen og har fokus på helhetlig utvikling hvor flere faggrupper arbeider sammen for å optimere planlegging og merverdi for bygningene. Som eksempel inngår juridisk kompetanse i samarbeidsgruppen mellom flere aktører på et tidlig stadium. Vi tror på at et utvidet faglig samarbeid er fremtidens grønne byggeri», sier arkitekt Kjeld Bjerg.

Rent konkret innebærer GREEN ADVICE oppgaver innenfor planlegging, bæredyktig arkitektur og ingeniørkunst, byggherrerådgivning, opplæring og utdanning i «green building», kontroll og sertifisering samt juridisk styring og rådgivning i hele prosessen.

Les også: Lavere lånekostnad ved grønne bygg?

– Konflikter skal løses i planleggingsfasen, og ikke i en rettssal, sier advokat Laila Marie Bendiksen.

– Jo mer vedlikeholdsbehov bygget har, jo mer fordelaktig er det å benytte miljøvennlige materialer og energibesparende konstruksjoner. GREEN ADVICE har derfor sørget for å tilknytte seg gode skatterådgiverne, sier hun.

– Hva sparer man egentlig på å bygge «grønt» og hvordan beviser dere det?

– Ved beregninger kan vi dokumentere besparelser over tid og bygget er fra dag 1 selvforsynende på energiområdene, sier Bjerg som har meget lang erfaring innenfor energioptimering og «green building».

Les også: – Miljøsertifisering raskt spart inn

– GREEN ADVICE vil fremvise konkrete tall og eksempler på grønne byggeprosjekter hvor besparelsen på energi er opp til 92% sammenlignet med tradisjonelle bygninger. Som eksempel nevnes Storgården barnehage i Oslo som generer mer energi enn den bruker ved god design og naturlig solenergi.

ADVOKAT: Laila Marie Bendiksen.

– GREEN ADVICE vil påpeke at de har erfaringstall i renoveringsprosjekter hvor energibehovet er redusert med 90% samtidig med at bygningen har fått nytt design og et sundt inneklima. Det er en alminnelig feiloppfatning at det ikke er økonomisk forsvarlig å rehabilitere eksisterende bygninger etter passivhusstandard, som ikke er korrekt. I forbindelse med rehabiliteringsoppgaver er det særlig viktig å vektlegge de skattemessig gevinst som utgjør betydelig økonomiske fordeler i den samlede byggøkonomi, sier Bendiksen og Bjerg.

Partnerne i GREEN ADVICE ser frem til å møte mange aktører under MIPIM slik at de kan bevise og dokumentere at det ikke er dyrt, men en økonomisk fordelaktig å bygge grønt.

– Dette gir mer bygg for pengene til en riktig pris etter skatt, poengterer Laila Marie Bendiksen og Kjeld Bjerg.

Les også: Beliggenhet, beliggenhet – og miljø