LOGISTIKKFOKUS: Senioranalytiker Birgitte Heskestad Ellingsen, analytiker Kristian Småvik og analysesjef Kari Due-Andresen i Akershus Eiendom er ute med ny logistikkrapport.

Akershus Eiendom: Leiepristoppen nådd i logistikk

Men svak tilbudsside vil hindre leieprisfall.

Publisert Sist oppdatert

Det er i rapporten Innsyn & Utsyn for august at Akershus Eiendom har sett nærmere på logistikkmarkedet. Med overskriften Utfordrende markeder for logistikk, slår Akershus Eiendom-analytikerne fast at svekkelsen i varehandel gir et avtakende momentum i logistikkmarkedet.

– Husholdningenes konsum har det siste året holdt seg overraskende robust, men fortsatt høy prisvekst og svært høye renter vil trolig dempe konsumet fremover. Som følge av dette tror vi leiepristoppen for logistikk nå er nådd. Grunnet en fortsatt svak tilbudsside i logistikkmarkedet, tror vi leieprisene vil holde seg stabile på høye nivåer fremover, skriver Akershus Eiendom i rapporten.

Selv om det fortsatt er god etterspørsel etter de beste lokalene, observerer næringsmegleren et taktskifte.

– Gårdeiere ser ut til å være mer villige til å gi insentiver for å beholde eksisterende leietakere eller sikre nye leietakere enn hva de har vært tidligere. I usikre tider ønsker ikke gårdeierne å sitte med mye ledig areal, og går derfor litt lenger for å sikre kontantstrøm. I tillegg opplever vi at mindre og mellomstore selskaper ikke lenger har mulighet til å betale de høyeste leiene. Dette kommer av at leiekostnadene i disse selskapene utgjør en stor andel av de totale kostnadene, og en veldig høy leie er vanskelig å forsvare i et mer krevende og usikkert marked. Dette er ikke tilfellet blant de store aktørene, og her opplever vi fremdeles god betalingsvillighet og -evne, skriver senioranalytiker Birgitte Heskestad Ellingsen og analytiker Kristian Småvik i en artikkel.

Samtidig er transaksjonsmarkedet preget av usikre makroøkonomiske forhold og avventende investorer.

– Dette gjenspeiles i transaksjonsmarkedet for logistikk der volumet så langt i år summerer seg til 4,7 milliarder kroner, som er ned ca. 65 prosent fra samme periode i fjor. Logistikktransaksjoner utgjør 18 prosent av det totale omsatte volumet i markedet for næringseiendom – omtrent på samme nivå som tidligere år, skriver analytikerne.

Aktiviteten i transaksjonsmarkedet har blitt stadig mer tynget av de usikre renteutsiktene.

– Første halvdel av 2023 har vært tregt, og vi forventer at transaksjonsvolumet for hele 2023 vil reduseres betydelig sammenlignet med fjoråret. Imidlertid forventer vi at det blir mer klarhet fremover rundt rentenivåer og økonomisk aktivitet, noe som kan øke likviditeten i markedet til neste år.

Powered by Labrador CMS