GIGANTPROSJEKT: Totalt er utviklingsprosjektet på 71.000 kvadratmeter.
GIGANTPROSJEKT: Totalt er utviklingsprosjektet på 71.000 kvadratmeter.

Aker-selskaper inn i 48.000 kvadratmeter i Jåttåvågen

Aker BP og Aker Solutions har signert en langsiktig leieavtale for 48.000 kvadratmeter kontorlokaler i Jåttåvågen.

Publisert Sist oppdatert

Det er Hinna Park Utvikling som har vunnet gigantkontrakten med Aker-selskapene. Hinna Park Utvikling er selskapet som står bak den andre fasen av utviklingen av Hinna Park og eies av Stavanger Utvikling KF (Stavanger kommune) og H20 Eiendom (Entra, Camar Eiendom og OBOS Nye Hjem).

Aker BP og Aker Solutions skal flytte inn i moderne og energieffektive kontorlokaler i 2024/2025, beliggende ved sjøen nær det skjeve tårnet i Jåttåvågen. Totale byggekostnader er to milliarder kroner.

– Dette er en stor og viktig milepæl for Aker BP og Aker Solutions. Gjennom avtalen med HPU sikrer vi langsiktige, moderne og fremtidsrettede kontorlokaler til beste for Aker-selskapene i Stavanger. Dette reflekterer også at skal videreføre det høye aktivitetsnivået i regionen i mange år til, sier Marius Gjære, direktør for prosjektressurser og leder av Stavanger-kontoret i Aker Solutions.

– Det nye kontorkomplekset blir skreddersydd for fleksibilitet og samhandling. Våre fremtidige lokaler skal underbygge ambisjonen vår om å lede an i transformasjonen av olje- og gassindustrien, og vil blant annet inkludere et integrert operasjonssenter for fjernoperering av feltene offshore, sier Ine Dolve, direktør for drift og feltutvikling og leder av Stavanger-kontoret i Aker BP.

Utbyggingen har fått prosjektnavnet «Valhall» og vil bestå av to seks-etasjers bygninger på totalt 71 000 kvadratmeter. Aker BP og Aker Solutions har inngått separate langtids leiekontrakter på til sammen 48 000 kvadratmeter fordelt på de to byggene. Det vil også være lokaler tilgjengelig for tredjeparts leietakere i kontorkomplekset.

Powered by Labrador CMS