LEVERER: AKAs finansdirektør Thomas Simonsen og adm. dir. Jane K. Gravbråten.
LEVERER: AKAs finansdirektør Thomas Simonsen og adm. dir. Jane K. Gravbråten.

AKA hadde leieinntekter på 208 mill i årets fire første måneder

Spesialisten på dagligvareeiendom tjente 65,1 millioner kroner før skatt i første kvartal.

Publisert Sist oppdatert

I årets første tertial oppnådde AKA leieinntekter på 208,6 millioner kroner. Det var en økning på 12,3 millioner sammenlignet med samme periode i fjor og skyldes i stor grad inntekter fra nye eiendomsinvesteringer og årlig KPI-justering av husleiene. Før skatt tjente konsernet 65,1 millioner kroner. Det er ned over 40 millioner og nedgangen skyldes at fjorårets tall var preget av gevinster fra eiendomssalg.

– Fundamentet til AKA er meget solid og vi har et bra utgangspunkt for å prestere gode resultater i tiden fremover. Vi er godt sikret mot kommende renteøkninger og har kapital til å fortsatt være en synlig aktør i transaksjonsmarkedet, sier finansdirektør Thomas Simonsen.

AKA har i løpet av tertialet overtatt to nye eiendommer. Et handelsbygg på Stord og et byggevarehus i Askim med henholdsvis Brødrene Dahl og Neumann Bygg som leietakere, begge på lange leiekontrakter. Videre er AKA involvert i flere prosesser for kjøp av eiendom som forventes å bli gjennomført i løpet av året.

– Eiendomsmarkedet har i løpet av 1. tertial vært attraktivt for investorer og handelseiendommer har vært høyt priset. Basert på økende inflasjon og renter blir det interessant å følge utviklingen i dette markedet fremover. Som en aktør med langsiktige ambisjoner om videre vekst vil vi fortsette å søke lønnsomme eiendomsinvesteringer, uttaler adm.dir. Jane K. Gravbråten.

Powered by Labrador CMS