Bolig

PBE vurderer å åpne opp for mikrohus

Plan- og bygningsetaten i Oslo ser nærmere på regelverket for mikrohus. Årsaken er «at det synes å være et ønske, både fra lokal og nasjonal politisk ledelse, for å åpne opp for denne typen bosetting».

RESTRIKSJONER: PBE påpeker at det er ikke mulig å oppføre eller plassere en bolig på areal som ikke er regulert til bolig. Foto: Norske Mikrohus
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

Byrådsavdeling for byutvikling har mottatt en e-post fra et ektepar som har «lekt litt med tanken på å bygge et mikrohus på en tilhenger». Prosjektet er nå i gang, og de skal bygge et lite hus, som er 90 prosent selvforsynt på energi og vann. De viser til Granavolden-plattformen, der Regjeringen uttrykker ønsker om å gjennomføre et pilotprosjekt for mikrohus og alternative boformer.

Byrådsavdelingen har bedt Plan- og bygningsetaten (PBE) om å svare på henvendelsen, og etaten har nå sett på aktuelt regelverk, samt hvordan lignende saker og henvendelser har blitt håndtert i nyere tid.

Les også: Vil hedre sin avdøde kone på Fornebu

– Vi ser at det kan være behov for en gjennomgang av praksis for slike saker, særlig i lys av at det synes å være et ønskelig både fra lokal og nasjonal politisk ledelse for å åpne opp før denne typen bosetting i større grad enn tidligere, skriver PBE i vurderingen, som er oversendt til byrådsavdelingen.

Søknandspliktig

Etaten viser til at plassering av mikrohus faller inn under plan- og bygningsloven, jf. § 20-1. Plassering for en tidsperiode over 2 år er søknadspliktig, noe som blant annet betyr at alle krav som følger av lov og teknisk forskrift i utgangspunktet skal oppfylles.

Plassering for en tidsperiode på inntil 2 år er også søknadspliktig, og her må alle krav som gjelder for midlertidige bygninger oppfylles.

Plassering av alle boliger, inkludert campingvogner benyttet som bolig, er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-3 når de brukes som permanent bolig, også dersom huset flyttes fra sted til sted.

– Det er ikke mulig å oppføre eller plassere en bolig på areal som ikke er regulert til bolig, selv om det er ønskelig for både dere og grunneier. Dette gjelder også dersom Oslo kommune er grunneier, skriver PBE.

Frykter forslumming

Oslo kommune har, blant annet gjennom arbeidet med bilfritt byliv, undersøkt muligheter for å ta i bruk areal i sentrum på nye og innovative måter, men dette er i all hovedsak veigrunn og annet areal som ikke er regulert til bolig. Eiendoms- og byfornyelsesetaten uttalte i fjor at de ikke forvalter noen tomter som egner seg til dette formålet, og Bymiljøetaten har i arbeidet med bilfritt byliv i flere sammenhenger signalisert at Oslo kommune disponerer svært lite areal i indre by som kan tas i bruk på nye måter.

Les også: Tempelridder konket igjen

Direktoratet for byggkvalitet utfører på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet et forprosjekt som ser nærmere på rammeverket for «mikrohus», men resultatene av dette arbeidet er ikke klart. PBE har derfor gjort en foreløpig vurdering av noen viktige hensyn og avklaringspunkter «som etter vårt syn må vurderes dersom regelverket skal endres for å gjøre det lettere å etablere boliger av denne typen».

– Regelverket må håndtere ønsket om å bo i mikrohus på en måte som ikke har utilsiktede og uønskede konsekvenser, som forslumming og «trailer parks». Vi må som planmyndighet være bevisste på forholdet mellom de som ønsker å bo på denne måten, og de som av ulike økonomiske eller sosiale årsaker blir tvunget til å bo slik, påpeker PBE.

– Det må også tas med i vurderingen at denne boformen, hvor man eier boligen men ikke grunnen boligen står på, er en potensiell fattigdomsfelle. Flytting av boligen kan være kostbart, og det er ikke gitt at man har en ny tomt tilgjengelig. Dette kan føre til situasjoner hvor grunneier kan øke leieprisen uten at eier av boligen har noen reell mulighet til å flytte.

Ser til Hauskvartalet

Etaten mener at en eventuell oppmykning i regelverket som berører mikrohus, må skje på en måte som ivaretar behovet for overordnet planlegging og styring av utviklingen av byens nabolag og bomiljøer. Det er også nødvendig å finne en måte å håndtere slike tilfeller som fungerer godt uten forskjellsbehandling.

– Vi må unngå et regelverk som i praksis gjør at kommunen ikke har verktøy til å hindre utvikling av dårlige bomiljøer med utilstrekkelig bokvalitet og et midlertidig preg, skriver PBE i sin vurdering.

Les også: Midlertidig uteservering på Sukkerbiten

Etaten anbefaler at:

– Oslo kommune avventer resultatet av Direktoratet for byggkvalitet sitt forprosjekt om mikrohus.

– Hvis det ikke er ønskelig å vente på direktoratets rapport, eller det etter at arbeidet er avsluttet fortsatt er usikkerhet knyttet til hvordan Oslo kommune bør forholde seg til denne problemstillingen, gjennomføres en lokal utredning av temaet.

– Man i første omgang prøver ut mikrohus i forsøksområder inspirert av Hauskvartalet og Ormsund, og at man ser til boformene i parsellhagene som modell, hvor beboerne blir en del av et fellesskap, tilbys fellesfasiliteter, felles utearealer m.m.

Har solgt mikrohus i 2 år

Norske Mikrohus AS har vært i det norske markedet 2 år. Selskapet tilbyr utelukkende mikrohus på tilhenger som kan flyttes på samme måte som en campingvogn.

– Norske Mikrohus har høy kvalitet, og er laget av naturlige materialer med godt håndverk – for norske forhold. Mikrohus er funksjonelle, komplette boenheter med oppholdsrom, soveplass og fullstørrelse kjøkken og bad – med mulighet for både vaskemaskin og oppvaskmaskin. Mikrohusene baserer seg på smarte, flerfunksjonelle løsninger og leveres med plassbygde møbler for optimal arealeffektivitet, heter det på selskapets hjemmeside. Husene leveres med gulvvarme som standard, og sammen med en liten vifteovn eller vedovn, holdes huset varmt gjennom vinteren. Helårsmodell er på 22 kvadratmeter og har en pris på rundt 1 million kroner.

Flest single kvinner

Mikrosjef David Reiss-Andersen ser frem til å få på plass et regelverk for mikrohus.

– Dagens regelverk er ikke tilrettelagt for denne typen bosetting, noe som er veldig synd. Det er i tiden at mange ønsker å bo på mindre arealaler med effektive løsninger – både på grunn av høye boligpriser og ut fra et miljøperspektiv, sier han.

Reiss-Andersen forteller at det så langt er en overvekt av single kvinner, som kjøper mikrohusene.

– De er gjerne ferdig med å studere og har fått sin første jobb. I tillegg til førstegangsetablerere er det også studenter, pendlere og par som har kjøpt mikrohus hos oss, sier han.

Gråsoner

I dag er mikrohus på hjul underlagt veitrafikkloven på samme måte som en campingvogn. Det betyr at det kan maks veie 3,5 tonn og maks være 2,55 meter bredt. Da kan eieren trekke den med seg.

– Den kan godt stå på egen tomt, men gråsonen er hva den skal brukes til. Det er viktig at ikke regelverket tolkes så strengt, at det begrenser mulighetene til dem som ønsker å bo i funksjonelle og arealeffektive mikrohus. Når det gjelder forslumming, kan dette forhindres gjennom regulering, slik at det er et system på hvem som kan flytte inn i der, mener Reiss-Andersen.

Senter-utleiere behøver ikke rystes av Malvik-dommen (+)
Juss
Koronaeffekten på eiendomsmarkedet
Aktuelt
Etablerer reiselivsgigant mens korona herjer (+)
Transaksjoner
Fører digital handelskrig mot korona – og det funker (+)
Aktuelt
Ansett en Mama for lunch
Play
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
Eiendomsaktører og regjeringens støttepakke (+)
Juss
Har solgt for 1,7 milliarder hittil
Bolig
Kan bli første norske internasjonale vinner
Aktuelt
DNB med flere tiltak for eiendomsbransjen (+)
Aktuelt

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.