Bolig

Her vil Bonum bygge 81 boliger

Prosjektet rommer både gjennomgående leiligheter, hjørneleiligheter, townhouse og leiligheter med hage.

SÆREGENT UTTRYKK: Ifølge planforslaget er boligbebyggelsen «av høy kvalitet med et særegent utrykk og varierte boformer». (AtelierOslo/Lund Hagem Arkitekter)
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

I april 2018 skrev Estate Nyheter at Bonum hadde kjøpt Gunnar Schjelderups vei 9 i Nydalen for å bygge boliger på tomten. Nå har Lund Hagem Arkitekter bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for eiendommen.

I bestillingen skisseres det et prosjekt med 81 boenheter. I tillegg kommer forretning i første etasje mot Gunnar Schjelderups vei. Prosjektet har to boligtårn med avtrappende volum i 9 og 13 etasjer.

– Bebyggelsen har ulike typologier av leiligheter: Gjennomgående leiligheter, hjørneleiligheter, townhouse og leiligheter med hage. Volumoppbyggingen gir prosjektet tydelig identitet og danner et fint fondmotiv i gateløpet, skiver arkitektselskapet i bestillingen.

Les også: Aker Brygge verdt over 11,5 milliarder

Foreslått bebyggelsesstruktur skal sikre gode solforhold på uteoppholdsarealer mot øst og vest. Det sentrale gårdsrommet er skjermet fra trafikkstøy og kan benyttes til nød- og nyttetrafikk, sykkelparkering, og andre fellestiltak.

Parkering er tenkt med innkjøring fra regulert adkomstvei. Bod, teknisk rom og lager foreslås i sokkeletasje bak forretning.

– For å bidra til et mer finmasket byliv og koblinger til omkringliggende omgivelser foreslås portrom fra gårdsrom mot Storo Storsenter mot sør. Foreslått bebyggelse har gode sol- og utsiktsforhold blant annet på grunn av at senteret er lavt mot syd, heter det i bestillingen.

Der opplyses det også at Bonum og Avantor tok kontakt med PBE i 2018 for å undersøke mulighetene for å utvikle sine eiendommer i felleskap til henholdsvis bolig, kontor, utadrettet virksomhet m.m. PBE informerte da om at Avantors eiendom måtte vurderes opp mot undervisningsformål, og det ble enighet om at man kunne sende inn egne planforslag for de ulike eiendommene.

Les også: Barnehage skaper trøbbel for Skanska

– Planforslaget foreslår boligbebyggelse av høy kvalitet med et særegent utrykk og varierte boformer, og legger til rette for byliv med tilbaketrukket fasadeliv og utadrettet virksomhet på bakkeplan. Ved å foreslå boliger tett opptil et viktig kollektivknutepunkt på Storo, rekreasjonsområder langs Akerselva, arbeidsplasser, handel og sosial infrastruktur ellers i Nydalen, bidrar planforslaget til å oppnå Oslo kommunes målsetning nullutslippsbyen, hvor flere går, sykler og benytter kollektiv transport, skriver Lund Hagem Arkitekter.


Estate Media er ute med sin første podcast i samarbeid med DNB. Vi diskuterer blant annet om det bygges nok boliger i Oslo og om boligutviklerne har hatt det for lett. Blant gjestene er Mathis Grimstad fra Stor-Oslo Eiendom, Rolf Thorsen fra Selvaag Bolig og Tollef Svenkerud fra Fredensborg Bolig.

Malling med digital storsatsing
Tech
– Gjeninnfør momsfritaket på offentlig infrastruktur
Aktuelt
Kan revolusjonere morgendagens hyttebygging (+)
Utvikling
UtviklingsABC – Del 3 – Innledende om kjøp av utviklingseiendom
Juss
Advarer mot byggebrems i nord
Utvikling
Ikke gå glipp av noe! Meld deg på nyhetsbrev her!
– Vi kommer ikke langt med 150 millioner (+)
Utvikling
Her blir det 12.000 kvadratmeter lager
Utvikling
Omstridt prosjekt banket gjennom i Oslo bystyre
Utvikling
Kommunen kjøper for 180 mill. (+)
Transaksjoner

Motta gratis nyhetsbrev fra estate

Få eiendomsnyheter alle hverdager, pluss en oppdatering over ukens viktigste og mest leste saker fra eiendomsbransjen hver lørdag.