Bolig

Vil bygge 70 boliger nær marka

Øverligrenda AS vil oppføre boliger sør i Oslo, med «gode sol- og utsiktsforhold».

ATRIUMHUS: Illustrasjonen viser alternativ 1 med atriumhus. Ill: Alliance Arkitekturstudio
FacebooktwitterlinkedinmailFacebooktwitterlinkedinmail

– Hensikten med planinitiativet er å detaljregulere for å legge til rette for boligutvikling. Det ble startet opp planarbeid for tomten i 2015, men plansaken ble avsluttet etter anmodning fra forslagsstiller, skriver Alliance Arkitekturstudio i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Arkitektselskapet mener at det 9,2 dekar store planområdet, med adresse Øverliveien 6 på Klemetsrud, er egnet for boliger. Området er del av et belte med boligbebyggelse, er sørvendt, har gode sol- og utsiktsforhold og ligger nære Marka og andre turområder. I bestillingen påpekes det at planområdet er forholdsvis bratt og at deler av planområdet er støyutsatt, noe som gir premisser for utbygging.

Les også: Kan bygge 8 300 boliger

Boligbebyggelsen er lagt inn i terrenget i rekker med volumer som er forskjøvet horisontalt i forhold til hverandre. Volumene har ulik høydeplassering der dette er hensiktsmessig med tanke på terrenget. Oppdelingen av rekkene og volumene er gjort med tanke på formmessig tilpasning til småskalabebyggelsen i området.

Volumene er tenkt som flermannsboliger med opptil 3 enheter i hvert volum. Boligene er tenkt med små, «men gode private hager/terrasser, og større felles uteoppholdsarealer».

– Vi har vist to alternativer:
Alternativ 1 har atriumhus, som kan deles i opp til tre boenheter. Alternativ 2 har volumer med mindre fotavtrykk som kan deles opp til to boenheter, samt leilighetsbygg mot Øverliveien. Alternativet med atriumhus har noe større BYA og BRA, heter det i henvendelsen til PBE.

Les også: Dobler antallet leiligheter i kommunen

Atkomst er vist fra Øverliveien, og parkering er lagt i en to etasjers parkeringskjeller inn i terrenget i nord med innkjøring fra atkomstveien. Boligområdet er ellers tenkt bilfritt med interne gangveier.

Planområdet er i dag bebygget med eldre gårdsbygninger, to våningshus og en driftsbygning samt et anneks. I tillegg er det en brakkerigg oppe ved Øverliveien.
All bebyggelse på tomten er i dårlig stand og ønskes revet.

Ifølge Purehelp.no eies Øverligrenda AS av Bergmo Eiendom AS (Rolf Larsen) og Color Optics Int AS (Steen Rindal).

Ukens profil: Fikk sluttpakke – havnet i eiendom (+)
Karriere
Nå skal milliardprosjektet bygges
Utvikling
Solgte til Bergesen-familien (+)
Transaksjoner
Øker leieinntektene, resultatet faller
Aktuelt
Ny sjef hos Enerhaugen
Karriere
Les alle PLUSS sakene! Klikk her!
Solid resultat med 363 millioner
Aktuelt
– Vi skal ikke selge mer, snarere tvert imot (+)
Analyse
Utstillingsplassen Eiendom sikter mot rekordresultat i år (+)
Analyse
Markedsplassen fra A til Å innen ombruk
Play