SJØNÆRT: Dette lukkede området kan bli bebygd med boliger og næring i årene som kommer.
SJØNÆRT: Dette lukkede området kan bli bebygd med boliger og næring i årene som kommer.

Vil utvikle 116 mål indrefilet langs Oslofjorden

- Flere flytter ut av Oslo og etablererer seg i byene langs Oslofjorden. Den attraktive utviklingen denne områdereguleringen legger opp til, vil tiltrekke seg nye innbyggere, sier prosjektsjefen.

Publisert Sist oppdatert

Horten kommune, Horten havn og Bane NOR Eiendom eier sammen store arealer i Horten – 116 mål mellom fergeleiet i nord og Strandparken i sør. Planen deres er å utvikle dette store området for å øke attraktiviteten til byen, ifølge en pressemelding.

– Skal vi få til den fremtidige utviklingen av området som kommestyret har forutsatt, må vi bli enige om det fremtidige eierskapet og fordeling av ansvar. Vi skal for eksempel ikke ha rollen som eiendomsutvikler, det skal Bane NOR Eiendom ha, sier kommunedirektør Ragnar Sundklakk i Horten.

Hovedelementene i avtalen er:

1. Bane NOR Eiendoms eiendom som er regulert til oppstillingsplass til fergene, selges til Horten havn.

2. Bane NOR Eiendom kjøper areal av Horten kommune og Horten havn som er regulert til byggeformål og ikke er avhengig av flytting av oppstillingsplassen til fergene.

3. Bane NOR Eiendom gis opsjon til å kjøpe arealer av Horten kommune og Horten havn som er regulert til byggeformål, men som er avhengig av at oppstillingsplass for fergene flyttes først.

4. Horten havn/Horten kommune gis opsjon til å kjøpe areal av Bane NOR Eiendom som er regulert til byggeformål. Dette er nord i området der stasjonsbygget ligger og kan eventuelt brukes til å bygge et nytt p-hus.

Flyttetrend

Bane NOR Eiendom stor tro på den videre utviklingen av Horten sentrum.

- Vi ser en trend hvor flere flytter ut av Oslo og etablerer seg i byene langs Oslofjorden. Den attraktive utviklingen i Horten som områdereguleringen legger opp til, vil tiltrekke seg nye innbyggere, sier prosjektsjef Rune Breivik.

Han mener å utvikle slike arealer til nye boliger og næringsbygg også er riktig og viktig ut fra et miljøperspektiv.

- De som bor sentralt kjører mindre bil enn de som bor langt fra sentrum, fordi de fleste tjenestene er lett tilgjengelige og i kort avstand til boligen, påpeker Breivik.

Ny bydel

Reguleringsplanen har forutsatt at oppstillingsarealet for biler som skal med fergene som i dag ligger mot sjøen, skal flyttes lenger inn på land. I arealene mot sjøen åpner reguleringsplanen for at området kan utvikles med primært boliger og noe næring. Mot sjøen skal det dessuten etableres en ny kyststi, offentlige parker, plasser og gater mellom byggefeltene.

For Horten havn er det viktig å sikre at fergetrafikken har tilstrekkelig fremtidig kapasitet.

- Med denne løsningen blir det mulig å etablere et tredje fergeleie hvis det blir et fremtidig behov. Ved å flytte oppstillingsarealet lengre inn på land gjør vi området tilgjengelig for hele befolkningen i Horten, forklarer havnefogd Espen Eliassen.

Kommunestyret i Horten skal endelig godkjenne avtalen mellom partene i november.

Powered by Labrador CMS