BALANSE: Ifølge henvendelsen til Plan- og bygningsetaten er det viktig å finne en balanse mellom bevaring og utvikling av bygningene på eiendommen. Ill: Dark Arkitekter
BALANSE: Ifølge henvendelsen til Plan- og bygningsetaten er det viktig å finne en balanse mellom bevaring og utvikling av bygningene på eiendommen. Ill: Dark Arkitekter

Vil utvide med 6.300 kvadratmeter midt i sentrum

Bygningsmassen skal gjøres mer tilgjengelig og åpen, samt bli et aktivt senter for frivillighet.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Norges Røde Kors har Dark Arkitekter bestilt forhåndskonferanse hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Christian Krohgs gate 15 m.fl. I bestillingen påpeker arkitektselskapet at det er behov for mer kontorarealer og bedre tilgjengelighet.

– I dag sitter mange ulike virksomheter samlet på eiendommen, og mange av disse har en kobling til Røde Kors, arbeid med frivillighet, fred og menneskerett. Man ser et potensial i å utvikle bygningsmassen til et mer tilgjengelig, åpent og aktivt senter for frivillighet som også kan ha en offentlig del med utstillinger og informasjon om de ulike virksomhetene, skriver Dark Arkitekter.

Les også: Byantikvaren er sterkt kritisk

Arkitektselskapet påpeker at dagens situasjon «oppleves som introvert og lukket». Det kan også være vanskelig å forstå hvor man skal henvende seg som besøker.

– Det er lite eller ingen aktivitet eller henvendelse mot Christian Krohgs gate. Tiltakshaver mener det bør være mulig å se på en vitalisering av anlegget ved å tilføre nye arealer som sikrer arbeidsplasser, økt fleksibilitet og tilgjengelighet, heter det i henvendelsen til PBE.

Norges Røde Kors har vært i kontakt med og avholdt møte med Byantikvaren. Flere av bygningene på eiendommen er på gul liste, og eiendommen grenser til Prinds Christian Augusts Minde, som er et fredet kulturmiljø.

Les også: Vil doble arealet ved Akerselva

– Det vil være viktig å finne en balanse mellom bevaring og utvikling av bygningene på eiendommen. Forslagsstiller ønsker å drøfte dette med PBE, skriver arkitektselskapet.

Norges Røde Kors har en visjon om å skape et «senter for frivillighet», hvor de ønsker å samle organisasjoner og virksomheter som engasjerer seg i frivillighet og humanitært arbeid. Dette vil være et senter med alt fra utstillingsarealer og undervisningsrom til mer tradisjonelle kontorlokaler: «Åpent, fleksibelt og tilgjengelig er stikkord for opplevelsen av bebyggelsen».

En av utfordringene med dagens bygningsmasse er at «den aldri har vært tenkt som en et anlegg, og byggene er lite fleksible og eiendommen oppleves som lukket». Ved å introdusere et nytt bygningsvolum som forbinder de historiske byggene skal det oppnås fleksibilitet og forbindelser som gir nye muligheter for bruk og funksjoner.

Norges Røde Kors ønsker å øke arealet fra 12 700 til 19 000 kvadratmeter.

Powered by Labrador CMS