UTVIDER: Adm. direktør Tone Tellevik Dahl og styreleder Stig Bech i Norsk Eiendom vil samle de profesjonelle boligutleierne.
UTVIDER: Adm. direktør Tone Tellevik Dahl og styreleder Stig Bech i Norsk Eiendom vil samle de profesjonelle boligutleierne.

Vil rydde opp i utleiemarkedet for boliger

Norsk Eiendom vil organisere utleierne av boliger og bidra til å profesjonalisere bransjen.

Publisert

Bakgrunnen for at Norsk Eiendom nå vil utvide sitt nedslagsfelt i eiendomsbransjen, er at dagens utleiemarked har stor variasjon i både standard, kontrakter og oppfølging.

– Mangelen på en egen forening for utleiere har bidratt til et marked med for mange uprofesjonelle aktører. Det krever samarbeid mellom flere parter om vi skal løse denne utfordringen, sier Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

Styret i Norsk Eiendom har bestemt seg for å satse sterkere på boligutleiemarkedet og vil utvide sitt boligpolitiske arbeid. Tidligere har kun leietakersiden i Norge vært tydelig organisert gjennom Leieboerforeningen. Norsk Eiendom vil nå sikre at det også sitter en seriøs bransjeforening på andre siden av bordet.

– Våre medlemmer dekker i dag en stor bredde blant eiendomsaktørene. Et flertall er fortsatt tilknyttet næringseiendom, men andelen boligutviklere, deriblant boligutleiekonsepter, har økt de siste årene. Derfor føles det naturlig å ta steget videre og fylle tomrommet etter en bransjeorganisasjon for boligutleieaktører, fastslår styreleder i Norsk Eiendom Stig Bech.

En kartlegging viser at kun 20.000 av hovedstadens 110.000 utleieboliger forvaltes av profesjonelle aktører. Dette mener Norsk Eiendom har negative konsekvenser for både leietakere og utleiere.

– Det lave antallet profesjonelle vil kunne føre til manglende utvikling av beste praksis, standardisering og kvalitetsheving av boligene. Da vil det ofte være leietakerne som betaler prisen i form av dårlig bostandard og useriøse utleiere. I tillegg skader det omdømmet til de profesjonelle aktørene som jobber hardt og følger opp sine forpliktelser på en god måte, sier Tellevik Dahl.

Norsk Eiendom har allerede sikret seg at store boligutleiere som Selvaag utleiebolig, Heimstaden og Frost blir medlemmer i foreningen allerede denne høsten.

Powered by Labrador CMS