UTVIKLING: Det foreligger spenstige planer for næringsområdet i sjøkanten.
UTVIKLING: Det foreligger spenstige planer for næringsområdet i sjøkanten.

Vil kombinere kontorer og klatrevegg på kaikanten

Hvis denne planen går gjennom betyr det fullstendig transformering av den 30 meter høye industrihallen.

Publisert

I 20 år har Molde Næringseiendom, som ble kjøpt opp av det lokale selskapet Høvding i 2019, konvertert industrilokaler til kontorer og handel i Grandfjæra Næringspark. I dag utgjør dette ca. 25.000 kvadratmeter næringsarealer i et tidligere industriområde i sjøkanten, ca. en kilometer øst for sentrum.

Dette inkluderer den 30 meter høye Høghallen, en tidligere produksjonshall med et fotavtrykk på 1.400 kvadratmeter. Den står i dag tom, men det varer ikke lenge hvis eierne får gjennom sine planer.

- Høghallen har et utviklingspotensial for utvikling for ytterligere 7.000 – 8.000 kvadratmeter næringslokaler i området. Planforslaget legger til rette for etablering av klatrehall og kontorbygg går det frem av saken som skal behandles i planutvalget 12. oktober.

Reguleringsforslaget viser at den nye bygningen i hovedsak får omtrent samme dimensjoner som i dag, i tillegg til en ti meters utvidelse mot kaikanten.

Fra industri til sentrumsutvikling

- Grandfjæra er et område tilrettelagt for en transformasjon av industri til bolig og sentrumsutvikling. En kombinasjon av boligutvikling, handel og arbeidsplasser vil korte ned avstandene i byen, og dermed også stimulere i en mer bærekraftig retning med mindre transportbehov. I denne sammenheng vurderes det at fritidsaktiviteter i området er med på å forsterke denne utviklingen på lang sikt, heter det blant annet.

Administrerende direktør Tone Rangnes i Høvding sier de skal rive industrihallen med unntak av bæringssystemet.

- Vi kommer til å bygge 8.000 kvadratmeter over sju etasjer, med hovedvekt på kontorer. Klatreanlegget får de to nederste etasjene pluss en høy vegg gjennom deler av tredje og fjerde. Det blir fem kontoretasjer, påpeker hun.

Total prosjektkostnad er på ca. 245 millioner kroner og det er Høvding ved Molde Næringseiendom som står for prosjektet.

Kommunedirektøren har allerede gitt tommel opp og i neste uke skal politikerne si sitt. Høvding Eiendom er klare til å sette i gang med bygging nesten umiddelbart, og Rangnes sikter inn mot ferdigstillelse på nyåret i 2023. Hun er optimistisk med tanke på det endelige svaret fra kommunen.

Ny bydel

- Prosjektet henger sammen med vår kommende boligutvikling i Grandfjæra, her kommer det til å bli bygd nærmest en ny bydel veldig tett på sentrum. Dette anlegget skal dessuten kobles på en felles kantine og møteromsdel for alle bedriftene her. I tillegg ser vi på andre utvidelsesmuligheter, uten at vi har noen konkrete planer så langt, sier hun.

Tankene om å bygge og utvikle henger sammen med at det skal bli flere innbyggere i Molde, og den reisen vil Høvding vil være en aktiv del av.

- Det handler om hvordan vi vil at byen vår skal vokse og bli et attraktivt sted å være, og skapeS boligtilknytning til arbeidsplassene i byen. Da må noen våge å satse, og det gjør vi. I det bildet er også idrett og fritid en viktig del. Dessuten ser vi et behov for flere kontorer, poengterer hun.

Rangnes forteller også at flere moldensere som bor andre steder får med seg veksten og utviklingen i hjembyen.

- Kanskje det er en coronaffekt, men vi blir kontaktet av folk som ser muligheten for å ta med seg jobben og ønsker å flytte hjem igjen. Disse har vi tilrettelagte kontorer til, sier hun.

Rekrutteringssenter

Utviklerne har inngått leieavtale med Romsdal Tindegruppe som trenger mer plass i takt med stor og økende interesse for klatresporten. Anlegget som skal bygges rett ved Molde storsenter ligger innenfor grensen for det som er avsatt som sentrumsområde i kommuneplanen.

- Molde var tidlig ute og bygde et klatreanlegg allerede for 15 år siden, men med 250 kvadratmeter ble det for lite etter ti år. Kommunen var ikke i posisjon til å bygge nytt og vi ønsket å bygge større. Da spillemiddelordningen ble endret for to år siden til at idrettslag kan leie av private aktører i stedet for å måtte bygge nytt selv, ble det aktuelt for oss å gå ut i markedet, sier daglig leder Eivind Nordeide i Romsdal Tindegruppe.

Han forteller at de med Høvding har funnet seg en god partner og at de har inngått en leiekontrakt på 30 år.

- Det er et minimum for å få spillemidler. I Grandfjæra får vi 2.500 kvadratmeter, men selv om det er dyrt for klubben er vi sikre på at dette vil komme regionens klatreinteresserte til gode. At vi ligger i en næringspark gjør at vi håper inntjening fra området skal bidra til å gjøre det billigere for barn og unge. Dessuten blir dette et rekrutteringssenter, poengterer han.

Nordeide sier også at klatresporten egentlig passer inn overalt, og at de fikk ideen til anlegget i Molde fra et kontormiljø i Bulgaria som tilbyr det samme. Han trekker også frem Oslo mikrobuldreri på Grønland i Oslo som er et selvbetjent anlegg med én klatrevegg i et lokale på 25 kvadratmeter.

- Klatring har blitt en trend og det er litt hippere enn fotball og håndball. På slike steder kan folk ta en klatreøkt uten å bli svett, og en kaffe etterpå, sier han

Powered by Labrador CMS