POTENSIAL: Gründer og CEO i The Ocean Opportunity Lab Birgit Liodden mener Oslo kan slå seg opp på det maritime.
POTENSIAL: Gründer og CEO i The Ocean Opportunity Lab Birgit Liodden mener Oslo kan slå seg opp på det maritime.

Vil ha innovasjonsområde på Vippetangen

TOOL, Arkitektværelset og Advansia tar til orde for at Vippetangen blir et område for innovasjon og testing av grønne, innovative løsninger i stor skala.

Publisert

I slutten av mai gikk Plan- og bygningsetaten i gang arbeidet med områderegulering for Akersneset (Vippetangen, Akershusstranda og Revierområdet). Nå har The Ocean Opportunity Lab (TOOL), Arkitektværelset og Advansia sendt sine innspill til områdeplanen.

Siden Vippetangen i Oslo ligger «for seg selv» med store avstander til andre attraktive sentrumsområder, mener de tre innspillerne at området må være bærende som en egen bydel. Det må legges opp til både oppholds- og arbeidsplasser. «Vippetangen må utnytte sitt potensial som en destinasjon i Oslo», skriver de i innspillet.

En av fordelene for Vippetangen, er at det grenser til områder i Oslo som skaper en identitet blant byens befolkning. I vest ligger Akershus Festning, som er et område av historisk betydning og verdi. Øst for Vippetangen ligger SALT, et område som står i skarp kontrast til området i vest. «SALT er et nytt, spontant og organisk lavterskel-tilbud som samler byens befolkning gjennom hele døgnet og året til nye opplevelser og sosialt samvær», skriver TOOL, Arkitektværelset og Advansia.

I høringsinnspillet tas det til orde for at SALT, som i dag er en midlertidig installasjon, får en permanent etablering på Vippetangen. Vippa har også vært et midlertidig tilbud, og det foreslås at også Vippa blir en del av en permanent og etablert struktur på området.

«Det er vår sterke anbefaling at programmet muliggjør og bygger opp under tiltak som fremmer to nøkkelelementer: innovasjon og rekreasjon», skriver de i innspillet og legger til at programmet bør kobles direkte sammen med innovasjon og forskningsmiljøer. Det vil gjøre det mulig å ta konseptet et steg videre og gi muligheter for et program som fungerer hele døgnet, gjennom hele uken. «Gjennom en slik kobling skaper man treffplasser som kobler alle sammen. Både «offentlig og privat», «sosialt og arbeid», «næring og sosialt entreprenørskap» osv», skriver de videre.

– Vårt forslag søker en langt sterkere kobling mellom sjø og land, det å fokusere på hvordan byutvikling ikke stopper på kaikanten. For det som har med trafikk og tilkomst å gjøre, men også når det gjeøder tilgjengelighet til sjø- og landbaserte aktiviteter og arbeidsplasser, sier Birgit Liodden.

Hun er gründer og CEO i The Ocean Opportunity Lab (TOOL) og mener man kan involvere ungdom og studenter til innovasjonshuben.

Liodden legger til at forslaget også omfatter det å utfordre og strekke ambisjonsnivået på implementering av bærekraft, gjenbruk og sirkulære modeller.

– Et piloteringsområde, med fokus på land og sjø, inkluderer å re-tenke hvordan området kan generere mer ren energi enn det forbruker, hvor materialer primært skal være gjenbrukt eller egnet for upcycling, og hvor man piloterer modeller for sambruk, fortsetter Liodden.

Hun mener byutvikling generelt har mye fokus på at det skal vært godt tilgjengelig for allmennheten.

– Vi ønsker å gjøre området ved vannet tilgjengelig til en testhub for den maritime næringen. Oslo har allerede en posisjon som en testhub for bærekraftige løsninger på land. Nå trenger vi at politikerne sier at Vippetangen er et område som skal brukes til innovasjon og pilotprosjekter for det maritime, Liodden.

– Hva trenger dette området av fysiske bygg og installasjoner for å kunne være en testhub?

– Når det gjelder bygningsmassen på land, så trenger man rom som tåler våte ting. Det blir også viktig med hvordan vi utformer kaianleggene. Det må være mulig å gjøre ting på vannet, sier Liodden.