BOLIGER: Forslaget åpner for at eiendommen på sikt kan utvikles med bolig i de øverste etasjene (Foto: Google)
BOLIGER: Forslaget åpner for at eiendommen på sikt kan utvikles med bolig i de øverste etasjene (Foto: Google)

Vil ha høyere utnyttelse på Vinderen

Gaustadbekken AS ønsker å legge til rette for en mer fleksibel bruk av det eksisterende bygget gjennom endring og påbygg.

Publisert Sist oppdatert

Den eksisterende bebyggelsen i Haakon Den Godes Vei 14 på Vinderen er i dag på fire etasjer med en inntrukket toppetasje.

– Foreslått ny regulering legger opp til at eksisterende bebyggelse kan beholdes og videreutvikles med bruk som forretning/tjenesteyting i de to nederste planene og kontorer over. Forslaget åpner også for at eiendommen på sikt kan utvikles med bolig i de øverste etasjene, skrev Meinich Arkitekter i bestillingen av oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE).

Nå har etaten kunngjort oppstart av detaljregulering for eiendommen.

Les også: Eventyrlig kupp: Kjøpte for 2,8 mill. av kommunen – skal bygge 76 boliger

I bestillingen av oppstartsmøte ble det påpekt at det ved dagens bruk er dårlig uteoppholdsareal for bolig. Det grønne arealet ut mot Rasmus Winderens vei er støyutsatt og nordvendt.

– Ved en mulig fremtidig utvikling til bolig (uten kontor) ser vi for oss at det sydvestre hjørnet på eiendommen kan opparbeides som uteoppholdsareal (i dag er dette brukt til parkering). Dette er skjermet fra støy og har gode solforhold. Det er forøvrig mye boliger i området, og eiendommen ligger vis-à-vis Vinderen skole, skrev Meinich Arkitekter på vegne av Gaustadbekken AS, som eies av Ulnica AS (Bjarne G Samuelsen) og Mesna Industrier (Per Erik Engebretsen).

Arkitektselskapet påpekte også «at det er ønske om å utvikle eiendommen med en høyere utnyttelse enn dagens», og viste til at Vinderen er prioritert stasjonsnært område i Kommuneplanens strategikart mot 2030.

I område- og prosessavklaringen til oppstartsmøtet skrev PBE at foreslåtte høyder må reduseres, og at tilrettelegging for boliger er positivt såfremt det kan sikres gode utearealer og god bokvalitet.

– Planen må sikre at bebyggelsen bidrar til å styrke strøksgaten Rasmus Winderens vei, påpekte etaten.