Aktuelt:

FREMTIDENS FENGSEL: Illustrasjonen viser luftehagen og fengselsbygget. Hagen fungerer som sirkulasjonsareal til de andre aktivitetene fengselet er knyttet opp til.
FREMTIDENS FENGSEL: Illustrasjonen viser luftehagen og fengselsbygget. Hagen fungerer som sirkulasjonsareal til de andre aktivitetene fengselet er knyttet opp til.

Vil ha flere små fengsler rundt i byen

Alternativet til et nytt storfengsel i Oslo kan være et desentralisert nettverk av mindre soningsenheter.

Publisert

Dark Arkitekter har på oppdrag fra stiftelsen Wayback som jobber med tilbakeføringen av straffedømte, tegnet forslaget til et nedskalert fengsel plassert på ulike tomter i Oslo. Wayback ønsker å bidra til at det satses på soningssteder som kan gjøre det enklere å komme tilbake til samfunnet etter endt soning.

Tanken er mindre og tilrettelagte soningssteder der fengsel og lokalsamfunn kan være en ressurs for hverandre.

Tenke annerledes

Nylig presenterte Johan Lothe i Wayback og Eivind Bjørndalen i DARK Arkitekter sitt forslag til ny organisering av et fengsel i Oslo for byrådsleder Raymond Johansen og Kamzy Gunaratnam som er medlem av justiskomiteen.

- Dark har bistått med å utarbeide forslaget av en nedskalert soningsenhet. Vi mener bystyrets nei til nytt fengsel er uheldig ettersom vi tror det beste er at et fengsel lokaliseres der de innsatte har tilhørighet. Nå har vi har vi et samarbeid for å skissere opp en ny organisering av fengsler, og fikk muligheten til å presentere forslaget for to nøkkelpersoner i Ap. Vi håper flere vil innse behovet for å tenke annerledes, sier Johan Lothe som leder Wayback.

I deres forslag har soningsenhetene maksimum 30 innsatte.

- Alternativet til et nytt storfengsel i Oslo kan være et desentralisert nettverk av mindre soningsenheter. Fengslene kan i større grad tilpasses omgivelsene og integreres i lokalmiljøet. Stedstilpasningen handler også om å gi et differensiert soningstilbud for de innsatte; rusmestringsavdeling og ungdomskriminelle vil kreve forskjellig tilbud og utforming av soningsenheten, forklarer Eivind Bjørndalen i Dark.

Case studie på Økern

I tillegg til å utvikle skissene til de nedskalerte fengslene har arkitektene bistått med tomtevurderinger og eksemplifisert en soningsenhet på Økern.

- Å se fengselet i lys av byutvikling som skal baseres på sirkulærøkonomi, på et sted som skal bli en ny bydel for tusenvis av mennesker er spennende. Fengslet kan knyttes opp mot eksisterende og fremtidige virksomheter, og gi Økern et rikere tilbud og innsatte en bedre soning. Eksempelvis gjennom en flerbrukshall med sambruk mellom bydelen og de innsatte, legger Bjørndalen til.

Powered by Labrador CMS