VESTRE TORG: Dette blir den nye bydelen i Hønefoss, rett ved den fremtidige intercitystasjonen. Ill.: Heras
VESTRE TORG: Dette blir den nye bydelen i Hønefoss, rett ved den fremtidige intercitystasjonen. Ill.: Heras

Vil bruke tre milliarder på en ny bydel

600 leiligheter og 30.000 kvadratmeter butikker, restauranter, kontorlokaler og hotell. Vestre Torg blir en komplett bydel i Hønefoss.

Publisert

XPND, tidligere Tronrud Holding, har i flere år kjøpt eiendommer rundt det gamle meieriet i Soknedalsveien ved Hønefoss jernbanestasjon, og eier nå totalt 38 mål. Der vil de bygge den nye bydelen Vestre Torg med næringslokaler og 600 boliger – totalt 100.000 kvadratmeter.

– Kommunen skal førstegangsbehandle planforslaget denne våren. Vi har jobbet med prosjektet siden 2014 og videreutviklet et reguleringsforslag fra 2012, sier daglig leder Morten Pettersen.

På eiendommen sto det opprinnelig et meieri og det har vært noe næringsutvikling på noen nabotomter. Ellers har det stått ganske stille i denne delen av Hønefoss som i ikke er byens mest sjarmerende. Dagens plan har vært gjennom flere runder fra enkel næringsutbygging med boliger på taket til mange flere boliger.

– Underveis har det vært flere endringer, også på eiersiden, og vi har kastet kortene opp i luften flere ganger sammen med kommunen. Potensialet nå er dessuten helt annerledes enn før fordi Hønefoss blir et stort regionalt knutepunkt med intercitystasjon og ny E16. Vi skal lage en ny bydel i forlengelse av eksisterende sentrum, med boliger, butikker, restauranter, kontorlokaler og hotell, påpeker han.

Bakgrunnen er naturligvis den lokale og regionale veksten. Hønefoss opplever allerede transformering flere steder med store prosjekter som selger jevnt og trutt, en utvikling som bare kommer til å akselerere, ifølge Pettersen.

– Vi har hatt god vekst her lenge, men i takt med at Intercity og E16 rykker stadig nærmere begynner næringslivet og boligutviklere nå å tilpasse seg det som kommer. Når byggestarten går er for tidlig å si, men vi kommer til å holde på i sikkert ti år etter det, påpeker han.

Vestre Torg-prosjektet er delt i to, den tunge næringsdelen nærmest jernbanestasjonen hvis utvikling må vente til den er ferdig bygd i 2028, og boligdelen i andre enden.

– Når vi setter i gang åpner vi med et kombinertbygg, og deretter kan vi fortsette prosjektet jevnt og trutt. Teoretisk kan vi starte når planen er politisk godkjent, men vi må hele tiden vurdere hva som er fornuftig å få til, sier Pettersen.

– Dere snakker om 100.000 kvadratmeter i opp mot 15 etasjer og investeringer på totalt tre milliarder kroner. Klarer XPND å drive frem et så stort prosjekt alene?

– Tanken på å få inn partnere har vært der, men ingen er så langt vurdert. Fordi vi har lagt opp til å bygge prosjektet i etapper er vi kapable til å gjøre det selv, påpeker han.

Hønefoss har nå en områdeplan for sentrum ute til høring der blant annet byggehøyder og fortetting blir vurdert. Vestre Torg ligger utenfor sentrumsgrensen i denne planen og blir en naturlig forlengelse av sentrum med en egen plan.

– Høydedebatt er alltid et spørsmål i slike prosjekter, men i følge signalene vi har fått i arbeidet med områdeplan for Hønefoss sentrum er det her byens høyhus bør ligge. Uansett legger vi de største byggene slik at skyggen faller i elven, sier Pettersen.

– Eiendomsbransjen opplever raske endringer i takt med andre og mer moderne krav til installasjoner enn før, og ikke minst spesifikasjoner på byggesiden. Hvordan påvirker dette arbeidet deres når det er såpass langt frem til bygging?

– Det gjelder å lage fleksible planer slik at vi enkelt kan tilpasse alle deler av prosjektet til moderne krav. Selv om kontorene er det som blir bygd sist og vi dermed ikke trenger å ta stilling til innholdet nå, er vi allerede ute og ser på hva som er det siste i bransjen. Men det kommer sikkert endringer på flere plan før vi setter i gang, ikke minst rundt bilparkering. Med intercitystasjonen kan folk gå rett på toget til Oslo, og det betyr en stor endring for en kommune som nå er 100 prosent bilavhengig. Så ja, vi tenker på dette også, alt fra et miljøperspektiv som har blitt veldig aktuelt de siste årene til praktiske løsninger, forklarer Morten Pettersen.

Powered by Labrador CMS