Annonsørinnhold

Medgründer og CTO i LAFT, Ivar Jørstad.
Medgründer og CTO i LAFT, Ivar Jørstad.

– Vi navigerer i et landskap av hyppigere naturskader og skiftende leietakerkrav

Mot slutten av november samlet LAFT over 300 deltakere fra både offentlig og privat sektor, foredragsholdere og leverandører fra eiendomssektoren, for en to-dagers konferanse. Målet var å knytte sammen ulike aktører og tjenestetilbydere i bransjen.

Leietakerne forventer at gårdeier henger med i timen

Konferansen ble innledet av Tone Tellevik Dahl, administrerende direktør i Norsk Eiendom.

I sitt foredrag belyste hun dagens og fremtidens forventninger leietakerne har til gårdeierne, og hvorfor digitale verktøy står i sentrum av både bærekraft og lønnsomhet.

Vet du hvilke naturskader som utløser flest forsikringskrav?

Tall fra Finans Norge viser at erstatningskostnadene for bygningsrelaterte skader grunnet vær- og naturskader i Norge overgått 30 milliarder kroner i løpet av de siste ti årene.

Hele 70 % av de største naturskadehendelsene i Norge siden 1980 har inntruffet etter 2010, og denne trenden understreker nødvendigheten av å ta grep i dag for å være rustet for fremtidige utfordringer.

Linda Brodin fra KLP Skadeforsikring delte verdifull innsikt fra et forsikringsselskaps perspektiv, og understreket viktige punkter vi må være oppmerksomme på.

Eiendomsaktørene og tjenesteleverandørene må samarbeide tett

For andre gang ble LAFT-dagene arrangert, etablert som en viktig møteplass der forvaltere, driftsoperatører, gårdeiere, renholdere og tjenesteleverandører samles for å utveksle erfaringer, diskutere utfordringer og utforske nye muligheter.

Deltakerne var ivrige på å snakke med de ulike leverandørene som hadde stand på konferansen.
Deltakerne var ivrige på å snakke med de ulike leverandørene som hadde stand på konferansen.

Bransjens fagksperter sto på scenen for å adressere sentrale utfordringer bransjen vår står overfor, med vekt på klimaendringer, ekstremvær og naturskader, samt effekten av høye strøm- og rentekostnader.

For å overkomme både nåværende og kommende utfordringer, var det ingen tvil om at et godt samspill mellom eiendomssektoren og teknologiselskapene er avgjørende.

Ett verktøy som hjelper deg å samle alle trådene

Å holde styr på faste rutiner, håndtere avvik, kommunisere disse på tvers av flere plattformer, følge opp leverandører, og søke etter kritisk informasjon kan være overveldende. LAFT tilbyr en løsning som forenkler denne prosessen ved å sentralisere alle disse funksjonene i ett system.

I LAFT tildeler du arbeidsoppgavene til riktig rolle fra systemet, og klare instruksjoner for hvordan oppgavene skal utføres er alltid lett tilgjengelige. Alt arbeid som utføres blir nøye dokumentert og loggført, noe som ikke bare gavner brukerne av systemet, men også tilfredsstiller behovene til tilsynsmyndigheter og forsikringsselskaper. Med det er du sikret en helhetlig oversikt og kontroll, og fremmer effektivitet og ansvarlighet i eiendomsforvaltningen.

Lær mer på vår nettside, LAFT.io.

LAFT på mobil, PC og nettbrett.
LAFT på mobil, PC og nettbrett.
Powered by Labrador CMS