TREGT: Igangsettingen av leiligheter det seneste året er 19 % under forrige tolvmånedersperiode. Foto: Glen Widing
TREGT: Igangsettingen av leiligheter det seneste året er 19 % under forrige tolvmånedersperiode. Foto: Glen Widing

Trøkk i trynet for småhus og leiligheter

Boligsalget i årets to første måneder ligger 12 prosent under fjoråret.

Publisert Sist oppdatert

– Salget og igangsettingen av boliger har vært lav i starten av året. Og det er før koronavirus, oljeprisfall og børsnedgang, sier Per Jæger, administrerende direktør i Boligprodusentenes Forening i en pressemelding.

Salget av eneboliger ligger 2 prosent over fjoråret, småhus og leiligheter ligger henholdsvis 21  og 14 prosent under.

LES OGSÅ: Hyttefeltene kan bli fylt med boliger

De seneste siste 12 måneder er boligsalget 6 prosent under forrige tolvmånedersperiode. Eneboliger har størst nedgang med minus 14 prosent. Leiligheter er 7 prosent under, småhus er 6 prosent over. Igangsettingen av eneboliger og småhus i årets to første måneder er henholdsvis 23 og 10 prosent under fjoråret, leiligheter er 1 prosent under. Igangsettingen av leiligheter det seneste året er 19 prosent under forrige tolvmånedersperiode, småhus og eneboliger er henholdsvis 4 og 10 prosent under.

LES OGSÅ: Ett skritt nærmere blokker i Holmenkollen

– De seneste 12 månedene er det solgt 26.123 boliger og igangsatt 24.779. Dette er lavt, og under det estimerte boligbehovet. Verre er det at tallene ikke inkluderer effekten av koronaviruset, nedgang i oljeprisen og det kraftige børsfallet, sier Jæger.

Han frykter for bankenes situasjon, og at dette kan føre til bråstopp i boligbyggingen og store sysselsettingsmessige konsekvenser.

– Det er derfor viktig at regjeringen iverksetter tiltak som sikrer finansiering av nye boliger. Vi ber også regjeringen å bruke Husbanken som aktivt virkemiddel for å opprettholde boligbygging og sysselsetting, understreker Jæger.

LES OGSÅ: PBE stopper Solon-prosjekt

Mange prosjekter vil ikke la seg gjennomføre som planlagt på grunn av den urolige situasjonen, mener Boligprodusentene.

– I nedgangstider har bygging av eneboliger og småhus i randsonen av byene vært en viktig buffer og reddet boligbransjen fra masseoppsigelser. Regjeringen må derfor lempe kravene om knutepunktsbygging, understreker direktøren.

LES OGSÅ: AF og Wenaas inn i stort prosjekt