Juss:

BETINGET: Gjennom å oppstille betingelser for overtakelse kan partene regulere forhold av avgjørende betydning for om transaksjonen skal gjennomføres eller bortfalle, skriver artikkelforfatterne.
BETINGET: Gjennom å oppstille betingelser for overtakelse kan partene regulere forhold av avgjørende betydning for om transaksjonen skal gjennomføres eller bortfalle, skriver artikkelforfatterne.

TransaksjonsABC – Del 10 – Betingelser for overtakelse (+)

I kjøpekontrakten kan det være aktuelt for både selger og kjøper å sette betingelser for gjennomføring av transaksjonen (også referert til som CP’er, fra engelsk Conditions Precedent). Denne del 10 av TransaksjonsABC omhandler meglerstandardens punkt 4 om betingelser for gjennomføring av avtalen, og DLA Pipers erfaringer rundt bruken av slike betingelser.

Publisert Sist oppdatert

Gjennom å oppstille betingelser for overtakelse kan partene regulere forhold av avgjørende betydning for om transaksjonen skal gjennomføres eller bortfalle, som må foreligge senest per overtakelse. Som følge av de alvorlige konsekvensene ved manglende oppfyllelse av betingelsene, bør slike betingelser inntas etter en grundig vurdering av hvorvidt de er nødvendige, herunder om de kan avklares før signering eller om risikoen kan reguleres på annen måte.

Generelt

Når avtalen er inngått, vil partene normalt være bundet til å gjennomføre transaksjonen. Likevel kan det foreligge usikre forhold som partene anser så avgjørende at avtalen må bortfalle om avklaring ikke foreligger innen overtakelse. Slike forhold vil det være aktuelt å innta som betingelser for gjennomføring av transaksjonen i avtalens punkt 4.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 449,- pr mnd.
Faktureres kun årlig.

Bestill her

2 brukere*
NOK 798,- pr mnd. / 399 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

3 brukere*
NOK 1 047,- pr mnd. / 349 pr bruker. Faktureres kun årlig.

Bestill her

Ønsker dere flere enn 3 brukere?Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.