BOLIGPOTENSIAL: Her kan det bli 500 nye boliger. Skisse fra tidligere mulighetsstudie utarbeidet av Oslo Works.
BOLIGPOTENSIAL: Her kan det bli 500 nye boliger. Skisse fra tidligere mulighetsstudie utarbeidet av Oslo Works.

Kjøpte på Kolbotn

Stor-Oslo Eiendom har kjøpt en eiendom på Kolbotn som kan gi 500 nye boliger.

Publisert Sist oppdatert

Det er Mellomåsveien 1 som Stor-Oslo Eiendom nå har kjøpt av et Fearnley-syndikat. Eiendommen huser i dag Volvo Norge og Bring og har et tomteareal på 58 mål. Stor-Oslo Eiendom mener kjøpet gir selskapet en unik mulighet til å utvikle ett av de siste store utviklingsområdene tett på Kolbotn sentrum.

Adm. direktør Mathis Grimstad er fornøyd med å ha kjøpt tomten som ligger tett på Kolbotn sentrum.

– Her ligger alt til rette for å kunne utvikle eiendommen til et nytt og fremtidsrettet boligområde. Mellomåsveien 1 ligger tett på eksisterende servicetilbud som skole, barnehage, kulturhus, kjøpesenter og lignende, og det er kort reisevei til Oslo, med buss og togforbindelse i umiddelbar nærhet, sier Grimstad og legger til at eiendommen ligger som en naturlig forlengelse av det populære boligområdet Ingieråsen.

Området er avsatt i kommuneplanen til boligformål. Stor-Oslo Eiendom begynner nå arbeidet med å få området detaljregulert til kombinert bolig- og næringsformål, i tett samarbeid med nye Nordre Follo kommune. Selskapet ser for seg en kombinasjon av leiligheter og rekkehus på eiendommen, med innslag av noe strøkstjenlig næring.

– Vi tror det vil være mulig å utvikle cirka 500 boliger på eiendommen. Tomten har med sin syd-vestvendte helning gode forutsetninger for å sikre boligene gode sol- og lysforhold, sier Grimstad.

Fearnley kjøpte eiendommen i 2015 som en del av en portefølje bestående av fire eiendommer. Selger var Volvo Norge som var største leietaker i eiendommene. Eiendommen har i denne eierperioden blitt avsatt til bolig i kommuneplanen.

Powered by Labrador CMS