25 EIENDOMMER: Carnegie har kjøpt en portefølje med 25 eiendommer.
25 EIENDOMMER: Carnegie har kjøpt en portefølje med 25 eiendommer.

Kjøper omsorgsboliger

Et Carnegie-syndikat har kjøpt en portefølje med samfunnseiendommer i Sverige.

Publisert Sist oppdatert

Stadig flere satser på såkalte samfunnseiendommer. I Sverige er det flere børsnoterte selskaper med det som hovedfokus (Hemfosa, Hemsö, SBB i Norden), og nå går syndikeringsaktørene også inn i markedet hvor leieinntektene kommer fra det offentlige.

Carnegie har nylig tilrettelagt et nytt selskap sammen med investoren og forvalteren Kvalitena AB. Selskapet, som har fått navnet Mälardalens Omsorgsfastigheter, har tatt over en portefølje med samfunnseiendommer i Stor-Stockholm-området med en eiendomsverdi på 550 millioner svenske kroner. Hoveddelen av porteføljen er såkalte LSS-boliger (boliger med spesiell service for voksne) og utgjør 16 700 kvadratmeter fordelt på 25 eiendommer. 19 av eiendommene er omsorgsboliger, mens det er tre barnehager og tre helsesenter i porteføljen. Gjennomsnittlig gjenværende leietid er 6,5 år, og består av både kommunale og private leietakere. Virksomheten som drives i eiendommene er ifølge Carnegie i sin helhet finansiert av skattepenger.

Carnegie har lokket investorene med en utbyttekapasitet på 7,5 prosent i året, som skal betales ut kvartalsvis. Base case internrente er 10 prosent, mens loan to value er 65 prosent. Brutto leieinntekter fra porteføljen er på 32 millioner svenske kroner. Netto yield er anslått til 5,1 prosent.

– Samfunnseiendommer er et interessant og spennende segment hvor vi ser en sterk interesse fra våre investorer på grunn av lange og trygge leiekontrakter. Mälardalens Omsorgsfastigheters portefølje har i tillegg en attraktiv oppside i blant annet leieinntektene og fremtidig utviklingspotensial. Det skal selskapet sammen med det profesjonelle forvalteren Kvalitena jobbe med å realisere de kommende årene, sier Sebastian Koldéus i Carnegie.

— Vi ser at det fortsatt finnes spennende transaksjoner med lengre kontrakter i det svenske markedet og vi opplever fortsatt sterk etterspørsel fra investoren, sier Fredrik Bø, leder for Carnegie Project Finance.