SAMARBEID: Morten Øien, Tommy Nilsen og Fredrik Rist samarbeide rom vedlikehold av bygninger. .
SAMARBEID: Morten Øien, Tommy Nilsen og Fredrik Rist samarbeide rom vedlikehold av bygninger. .

Teknologi skal sørge for tette tak

Med kombinasjonen tradisjonelt håndverk og moderne teknologi vil aktørene løse eiendomsbransjens utfordringer.

Publisert

Det Stavern-baserte teknologiselskapet Inotek ble etablert i 2022 og omsetter for ca. 10 millioner kroner. De termofotografere utsiden av bygninger, ved hjelp av droner, for å identifiserer avvik og lekkasjer som innvirker på energiforbruket.

Siden starten har selskapet kartlagt over en halv million kvadratmeter.

– Vi analyserer dataene og kan fastslå energitap og andre skjulte feil. Vi beskriver avvikene og anbefaler tiltak. Kunden får en kalkyle på energitap og hva det koster å utbedre, sa daglig leder Fredrik Nielsen Rist da Estate Nyheter traff ham på Mipim i mars.

Samarbeid med håndverkere

Nå har Inotek inngått et samarbeid med håndverksbedriften Lett-Tak Systemer for å tilby vedlikeholdsavtaler på tak. Kombinasjonen tradisjonelt håndverk og moderne teknologi skal løse utfordringer eiendomsbransjen står overfor, ifølge en pressemelding.

– Riktig vedlikehold, kostnadskontroll og energiforvaltning er noen av utfordringene. Med Lett-Tak Systemers ekspertise på takvedlikehold og Inoteks spesialisering innen tilstandskartlegging, vil selskapene bidra til en enklere hverdag i bransjen, heter det.

– Å opprettholde bygningers kvalitet og holde kostnadene under kontroll, oppleves nok ofte som en utfordring. Regelmessig takettersyn gir trygghet for å forhindre større skader, samt de økonomiske konsekvensene dette kan medføre, sier Morten Øien i Lett-Tak Systemer blant annet.

Kontroll med investeringene

– Kartleggingen gir en nøyaktig analyse av takets tilstand. Vi presenterer funnene i en rapport, anslår eventuelle energitap og anbefaler tiltak. Rapporten blir et viktig grunnlag for eiere, forvaltere og de som drifter bygget, forklarer Fredrik Rist.

Basert på rapporten blir eventuelle skader utbedret. Serviceavtalene skal ifølge pressemeldingen skreddersys etter kundenes behov og gi økonomisk forutsigbarhet.

– Dette skal gi kundene kontroll over sine eiendomsinvesteringer, samtidig som det bidrar til å bevare bygningsmassen og redusere miljøbelastningen. Godt takvedlikehold forlenger byggenes levetid, konfliktnivået i forsikringssaker dempes, og verdiene i regnskapene øker, poengterer markedssjef Tommy Nilsen i Lett-tak Systemer.

Powered by Labrador CMS