ÅPENT KVARTAL: Hovedgrepet er et åpent kvartal med boligbebyggelse rundt et hierarki av ulike by- og uterom.
ÅPENT KVARTAL: Hovedgrepet er et åpent kvartal med boligbebyggelse rundt et hierarki av ulike by- og uterom.

Storprosjekt i Bærum

Pilares Eiendom og Carucel Eiendom ønsker å bygge opptil 125 boliger samt 1.400 kvadratmeter næringsarealer ved Haslum T-banestasjon.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Pilares Eiendom og Carucel Eiendom har Grape Architects bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten i Bærum. Henvendelsen gjelder Kirkeveien 85 med flere adresser på Haslum. Planområdet utgjør et lite handelssenter ved krysset Kirkeveien / Tveterveien nord for Haslum T-banestasjon.

Formålet med planen er å fastsette rammer for fremtidig utbygging av Haslum lokalsenter og resultere i en detaljregulering for området Øst for Kirkeveien.

Det ble bestilt oppstart av planarbeid for noen av de samme eiendommen i 2018, men dette arbeidet ble stanset i påvente av at Bærum kommune skulle utarbeide planprogram for Haslum.

– Planprogram er nå fastsatt, og planarbeidet som ønskes igangsatt, tilsvarer området som kalles «Øst for Kirkeveien», skriver Grape Architects i henvendelsen til PBE.

Antall boenheter er ikke endelig avklart, men det foreslås 80-100 leiligheter og 15-25 rekkehusenheter. I tillegg planlegges ca. 1.400 kvadratmeter næring.

– Hovedgrepet er et åpent kvartal med boligbebyggelse rundt et hierarki av ulike by- og uterom. Planområdet avgrenses naturlig av omkringliggende veier og T-banelinjen.

I tråd med planprogram for Haslum foreslås bebyggelsen opp mot fem etasjer langs vestre del av planområdet og mot T-banen og med en nedtrapping mot småhusområdet i øst, skriver arkitektselskapet.

Nedtrappingen mot småhusområdet skal redusere landskapsvirkningene og skape en mykere overgang inn mot lokalsenteret.

– Bebyggelsen foreslås utviklet med tre som hovedmaterialet i fasadene og med stort innslag av saltak også for leilighetsbyggene. Disse to grepene vil kunne bidra til at ny bebyggelse i større grad tilpasses lokalområdet, samtidig som det styrker eiendommene som en møteplass og lokalsenter.