BYDEL: Storebrand som eier det meste av planområdet ser for seg en ny bydel nord for sentrum.

Politikerne avgjør om Storebrand får bygge 600 leiligheter i Sandnes

I tillegg til hotell, et stort helsesenter og mer næring. 

Publisert

– Planforslaget regulerer utbygde eiendommer i tråd med byggetillatelser som er gitt. Det er åpnet for 67.500 kvadratmeter BRA på Kvadrat i tillegg til at det opprettholdes ca. 10.500 kvadratmeter på tre næringseiendommer. Det legges opp til en vesentlig fortetting på lavere utnyttede områder rundt senteret, påpeker utviklerne.

Totalt åpner planen for ca. 85 000 kvadratmeter. Det legges opp 500 – 660 boliger som del av dette.  Andelen av andre formål vil variere noe med hvor mange boliger som bygges.

Fremtiden til dette prosjektet skal behandles 6. desember av Utvalg for by- og samfunnsutvikling.

Et nøkkelområde

For snart 40 år siden var Kvadrat landets første kjøpesenter som ble bygd utenfor etablert bykjerne, på Lura drøyt fire kilometer nord for Sandnes sentrum. Siden har den kraftige utviklingen i dette området gjort Sandnes til Norges 11. største kommune med 83.000 innbyggere.  I fjor klokket senteret inn på åttendeplass på lista over landets største, med omsetning på over 2,6 milliarder kroner. 

Nå vil Storebrand som største grunneier ha mer ifølge et planforslag fra Link Arkitektur, Rambøll og Sandnes kommune.

Planområdet på 195 mål omfatter kjøpesenteret, et mindre boligområde og noen næringseiendommer, hvis størrelse og beliggenhet gjør det til et nøkkelområde både i regional og lokal skala. 

– Kvadrat utgjør et betydningsfullt handelsmål og planprogrammet fastsetter mål om at senteret videreføres som et viktig handelsområde. Storebrand som eier Kvadrat, ønsker å utvikle eiendommen mer bærekraftig og arealeffektivt. Det er også et ønske om å forbedre kvalitetene til det eksisterende boligområdet, påpeker plankonsulentene blant annet.

Initiativet bygger blant annet på at dagens 40-50 år gamle  reguleringsplaner er utdaterte og at området ligger i et prioritert byutviklingsområde i kommuneplanen. Det ligger og tett på sykkelstamvei og ny bussvei mellom Sandnes og Stavanger.

– Det er behov for å se området og handelsfunksjonen i sammenheng med den vedtatte senterstrukturen og å vurdere hvilken funksjon området skal ha i nærmiljøet. Handlevanene i samfunnet er i endring, og det er ønskelig å se på nye funksjoner i tilknytning til kjøpesenteret. Storebrand ønsker å utvikle eiendommen på en mer bærekraftig og arealeffektiv måte, skriver plankonsulentene.

Konferansehotell og helsesenter

I tillegg til boliger vil de også undersøke hvilke typer næring som kan egne seg i planområdet. Mesteparten av området er eid av Storebrand, i tillegg til andre, private grunneiere. Sandnes kommune eier en del veigrunn og en lekeplass.

Utviklerne skriver at kjøpesenteret i  hovedsak skal bevares, nye boligområder skal ligge rundt og er foreslått som blokker. 

– Et mindre område er regulert til kombinert kontor og tjenesteyting. Planen omfatter et høyhus som reguleres til næring. Dette er tenkt som et konferansehotell knyttet til næringsliv på Forus, skriver de blant annet i tillegg til at de ser for set et stort helsesenter. 

Dessuten skal alle utendørs parkeringsområder flyttes inn i garasjeanlegg.  

Powered by Labrador CMS