OPPGRADERING: Canica ønsker å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen.
OPPGRADERING: Canica ønsker å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen.

Stein Erik Hagen kutter i prosjekt på Tjuvholmen

Etter tilbakemeldinger fra Plan- og bygningsetaten er prosjektet redusert i byggehøyder og areal.

Publisert

I september 2020 ble det kjent at Stein Erik Hagen-selskapet Canica hadde kjøpt Tjuvholmen Allé 1-5 av Eiendomsspar. Bygget ble ferdigstilt i 2008, og har et bruttoareal på rundt 15.500 kvadratmeter, fordelt på 9 etasjer. Flere av etasjene ble oppgradert i perioden 2017 til 2019.

Canica ønsker å gjennomføre en kvalitativ oppgradering av bygningsmassen, både estetisk og miljømessig. I en anmodning om forhåndskonferanse ble det skissert påbygg, som innebærer en økning av høyder fra dagens 4, 5 og 6 etasjer til 7 etasjer mot nord, og en økning fra 9 etasjer til 11 etasjer mot syd.

Plan- og bygningsetaten (PBE) kunne imidlertid ikke anbefale påbygg i en planprosess. I forhåndskonferansen uttalte etaten at «tiltaket vil etter vår vurdering være avhengig av en betydelig dispensasjon fra de regulerte høydene i planen, og dere kan ikke regne med at denne dispensasjonen vil bli gitt».

Nå har Niels Torp+ Arkitekter – på vegne av Canica – bestilt planforhåndskonferanse for eiendommen. I henvendelsen til PBE skriver arkitektselskapet at prosjektet etter forhåndskonferansen er blitt endret med hensyn til byggehøyder og areal. Det er kun bygningsfløyen lengst i nord som får en løftet hovedgesims, med 6 etasjer, tilsvarende tilliggende bygningsfløy i syd.

– Gavlen mot Dokkplassen og Bryggetorget i nord får et klarere definert uttrykk og volum, som i samspill med Kristin Jarmund Arkitekters bygg vis-à-vis styrker helheten i området. Gavlen er én etasje lavere enn nabobygget, og underordner seg dette i uttrykk og volum, heter det i henvendelsen til PBE.

Øvrige påbygg består nå av mindre paviljonger innpasset i grønne takhager, inntrukket fra gesims.

– Prosjektet legger nå i større grad vekt på grønne tak for bruk av leietakerne til rekreasjon og som sosiale møteplasser. Påbygget lengst i syd pakker inn eksisterende teknisk rom og tekniske installasjoner, og rydder opp i taklandskapet. På bygg C er det allerede etablert en grønn takhage med paviljonger. Ved å bygge videre på dette prinsippet også på øvrige tak, knyttes de ulike takflatene sammen til en helhet.

– Arealet er redusert fra opprinnelig 2.053 kvm ved søknad om forhåndskonferanse, til 1.428 kvm ved forhåndskonferansen, og nå en ytterligere reduksjon til 800 kvm. Det er kun 83 kvm mer enn reguleringsplanen gir rom for, tilsvarende en overskridelse på 0,2%, som vi mener er neglisjerbart i denne sammenheng. Boligdelen utgjør nå 35,5% av BRA i feltet, godt over kravet på 35 %, skriver Niels Torp+ Arkitekter.

Powered by Labrador CMS