Karriere:

STARTER OPP: Steffen Larvoll og Tom Jarle Dehkes starter konsulentselskapet NovaRetail.
STARTER OPP: Steffen Larvoll og Tom Jarle Dehkes starter konsulentselskapet NovaRetail.

Starter eget konsulentselskap for logistikkinvesteringer

Mangeårig spaltist i Estate, Steffen Larvoll, har startet konsulentselskapet NovaRetail for å bistå eiendomsinvestorer og retailere med å bygge lønnsomme forretningscase rundt investeringer i automasjonsløsninger på lager eller i butikk.

Publisert

De siste 3 årene har Steffen Larvoll jobbet som leder for forretningsutvikling hos logtech-selskapet Driw, før det var han markedssjef i 9 år for automasjonsleverandøren SSI Schäfer.

Med seg på laget har han Tom Jarle Dehkes som de siste 20 årene har hatt ulike lederstillinger hos automasjonsleverandørene Dematic og Swisslog, og vært med på å utvikle noen av Norges største og mest omfattende automasjonsbygg.

Endringer i markedet

Nå har begge forlatt trygge jobber og satser med nytt firma der de vil hjelpe retailere, grossister og eiendomsutviklere inn i en ny handelshverdag. Netthandelssalget har vokst jevnt og trutt de siste årene, men har virkelig eksplodert de siste 18 månedene. Dette har synliggjort ikke bare hvor kritisk logistikken er for samfunnet vårt, men også hvor lite tilpasset den er for hurtige endringer.

– Med generelt høye lønnskostnader, høyere leiekostnader, høyere distribusjonskostnader i tillegg til stadig mer kravstore kunder har etterspørselen etter moderne næringsbygg med automasjonsløsninger eksplodert. Dette har spesielt AutoStore vokst seg store på, men det finnes også en jungel av ulike teknologier i markedet som kan løse andre og mer kompliserte utfordringer, sier Larvoll.

Byutvikling og lokale distribusjonshuber

Det er ikke kun i tradisjonelle næringsparker med logistikkbygg hvor endringen skjer. Oslo kommunes fokus på et miljømessig og sosialt bærekraftig byliv i prosjektet «Bilfritt byliv» har pågått siden 2016, og dette har endret rammevilkårene for hvordan vareforsyning til butikkene må gjøres. Færre parkeringsplasser, begrensinger i tider for leveranser og enveiskjørte gater har alle bidratt til at kompleksiteten og tidsbruken for en leveranse har gått opp.

Nå har også Miljødirektoratet på oppdrag fra regjeringen utarbeidet en rapport kalt «Klimakur 2030» som kartlegger hvilke tiltak og virkemidler som kan gi de ønskede utslippsreduksjonene i tråd med Parisavtalen. Elektrifisering av vareforsyning i byene, insentiver for økt samarbeid mellom leverandører og bestillere, ny teknologi for bedre ressursutnyttelse, og veiprising på godstransport er alle tiltak som vurderes som hensiktsmessige.

– For logistikktilbydere betyr dette at man må utnytte ressursene sine på en bedre måte slik at de kan opprettholde eller forbedre tjenestilbudet uten at det går på bekostning av lønnsomheten. Det har de siste årene kommet mange ulike softwareløsninger som kan gi betydelig forbedret utnyttelse av lastekapasiteten, forbedre ruteplanleggingen og total sett redusere CO2-utslippene fra lastebiler betraktelig. I tillegg vil nye automasjonsteknologi som klarer å holde større volum av varer i eksisterende butikklokaler, eller samlastsentre i de store byene, også bidra til logistikkoptimalisering., forklarer Larvoll.

Komplett pakke

Med lang bakgrunn fra nettopp automasjon og logistikksoftware er det få, som vet bedre hvilke ulike produkter og løsninger som finnes, enn Larvoll og Dekhes. Samtidig ønsker de ikke bare å hjelpe kundene sine med å finne rett produkt. De skal hjelpe hele veien fra skisse til drift.

– NovaRetail skal bidra med alt fra analyse, strategiutforming og budsjetteringe, via prosjektledelse, design og installasjon, til overlevering, implementering og oppstart, sier Tom Jarle Dehkes.

For å kunne levere en løsning fra skisse til drift er de avhengig av flere hoder, og med et bredt nettverk i bransjen har rekrutteringsprosessen allerede startet. De to gründerne kan melde om at de er i ferd med å tilegne seg designkompetanse slik at de kan skissere opp ferdige logistikkløsninger for kundene sine før de lyser ut anbudene i markedet. Dette vil være med på å både redusere tiden og prisen det tar for å få på plass de riktige løsningene.

Powered by Labrador CMS