4 800 KVM: Boligene planlegges med et samlet bruksareal på 4 800 kvadratmeter Ill: A-lab
4 800 KVM: Boligene planlegges med et samlet bruksareal på 4 800 kvadratmeter Ill: A-lab

Solon vil bygge på Ulsrud

Prosjektet omfatter 29 boenheter fordelt på rekkehus og tomannsboliger.

Publisert Sist oppdatert

Ulsrud Boligutvikling AS, som er eid av Solon Bolig, har kjøpt fire eiendommer på Ulsrud for å transformere dem til et stasjonsnært boligområde. Hensikten med planen er å legge rammer for et bomiljø med fokus på familieboliger tett på eksisterende infrastruktur, og med gode, skjermede utearealer som tilrettelegger for opphold og aktivitet.

Planområdet, som er på 9,6 dekar, er i hovedsak ubebygget. Der ønsker Solon Bolig å oppføre 29 boliger med et samlet bruksareal på 4 800 kvadratmeter.

– Planforslaget tilrettelegger for ny boligbebyggelse i form av rekkehus og tomannsboliger, samt etablering av offentlig sykkel- og gangvei mellom Knut Valstads vei og Ulsrudveien. I tillegg sikres det etablering av lekeplass og uteoppholdsareal syd i planområdet med tilgang for tilliggende eiendommer, skriver fagkyndig A-lab i planforslaget.

Les også: Selger flere boliger

Det skal bygges romslige familieboliger med inngang og privat uteopphold på terreng, samt mulighet for takterrasser. For å sikre gode lysforhold i boligene tillates det ikke ensidig orienterte boliger mot nord.

– Alle boenheter er sikret en stille side, og minimum 50 prosent av rom med støyfølsomt bruk skal vende mot stille side. Alle boliger er sikret privat uteareal på stille side, heter det planforslaget, hvor det også poengteres at planområdet «er noe støyeksponert».

Planen skal sikre boenheter som i utforming og størrelse er tilpasset familier. Det tillates ikke mindre boenheter enn 35 kvadratmeter.

– Planforslaget legger opp til moderat utnyttelse og høyder i form av rekkehus og tomannsboliger i et område med nærhet til både kollektivtransport og marka. En utvikling av området vil i stor grad være en konsolidering eller videreutvikling av et allerede etablert boligområde, skriver A-lab.

Se også Estate Play med Solon-sjef Stig Bech forteller om hvorfor Solon Eiendom oppnår høyere salgspriser enn andre i områdene deres: