Elias Magan, Senior analytiker i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd.
Elias Magan, Senior analytiker i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd.

Slik kan du tjene penger på eiendom uten å eie

Nordmenn liker å bruke penger på eiendom, både for å bo og investere. Tradisjonelt har vi investert penger i egen bolig, i tillegg til fritidseiendom eller utleiebolig for dem med penger til overs.

For den avanserte investor har det vært muligheter for investeringer i eksempelvis obligasjoner til eiendomsutviklere og andre typer plasseringsinstrumenter. For vanlige småsparere eller litt større sparere har egen bolig og utleiebolig vært løsningen.

Få god sikkerhet

Med denne måten å investere på følger det en rekke krav. Både kompliserende økonomiske krav, som høy egenkapital ved kjøp av sekundærbolig, eller krav til deg som utleier.

Ved å plassere penger i crowdfunding av eiendomslån, kan selv den semiprofesjonelle investoren tjene penger i eiendomsmarkedet.

– For investorer som klassifiseres som ikke-profesjonelle, er det få investeringsmuligheter med sikkerhet i fast eiendom, uten å eie fysisk eiendom. Crowdfunding gir nettopp denne eksponeringen for semiproffe investorer og er en god avkastningsmulighet, uten at man må være vaktmester, sier senioranalytiker i Monner Crowd, Elias Magan.

Bli investor i dag: Invester i lån til spennende norske eiendomsprosjekter med crowdfunding via Monner Crowd

Elias Magan, senioranalytiker i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd
Elias Magan, senioranalytiker i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd

Fakta Monner Crowd

Monner Crowd er en digital plattform som tilrettelegger for at du kan realisere enda flere eiendomsprosjekter. Løsningen er tilrettelagt for små- og mellomstore utviklere som trenger å finansiere eiendomsprosjekter mellom kr 5-30 millioner. Monner Crowd setter bedrifter i direkte kontakt med investorer, og kan også være en god løsning i kombinasjon med banklån.

- En digital plattform som setter bedrifter i kontakt med investorer

- Over 490 millioner kroner formidlet via plattformen, og over 45 000 investeringer gjennomført

- Monner Crowd er et heleid datterselskap av SpareBank 1 SR-Bank ASA

Velg lånene du vil bidra til

Gjennom Monner Crowds eiendomslån velger investorene selv hvilke prosjekter og bedrifter de ønsker å låne penger til. Hver lånesøknad blir nøye gjennomgått av Monner Crowds saksbehandlere. Før lån blir invilget og investorer kan tegne seg, er det gjort grundige analyser av prosjektets lønnsomhet, låntakeren og nøkkelpersoner i bedriften.

– Investorer vurderer forventet avkastning mot potensiell nedside. Fordi investeringene er sikret i fast eiendom, reduseres tapsrisikoen. Siden 2018 har investeringer via Monner Crowd en gjennomsnittlig avkastning på 7,5 prosent etter å ha trukket fra konstatert tap, sier Magan.

Vil du prøve? Bli investor i dag og invester i eiendomslån med god avkastning.

Godt rustet for markedsfall

CEO i Monner Crowd, Marius Dybdahl, legger til at sikkerhetsmarginene er gode på Monner Crowds eiendomslån. Det betyr at mye må gå galt for låntakeren, eller i eiendomsmarkedet generelt, for at investorene skal tape pengene sine.

– All informasjon er tilgjengelig for alle som ønsker å lese seg opp før de eventuelt investerer. Vanligvis kan prosjektene vi formidler lån til, selges for 20 prosent under estimert markedsverdi hvis det skulle gå galt. Det betyr at vår modell bør tåle både konjunkturer og verdifall, sier Dybdahl.

Bildetekst: Marius Dybdahl, SEO i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd

Marius Dybdahl, SEO i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd
Marius Dybdahl, SEO i Monner Crowd. Foto: Monner Crowd

Bli investor i dag: Se aktive eiendomslån her.

Tre gode grunner for å investere i eiendomslån

- Du får avkastning fra eiendomsmarkedet via indirekte plassering

- Du får god risikojustert avkastning. Opptil fem ganger høyere enn banksparing

- Du diversifiserer porteføljen din. Eiendomsmarkedet svinger mindre enn aksjemarkedet

Lavere inngangsbillett

Du trenger ikke ha mye egenkapital for å plassere penger i eiendomslån via Monner Crowd. Det er åpent for å investere alt mellom 1000 kroner og én million. For småsparere som allerede har en portefølje med fondssparing og litt aksjer, vil en slik investering være en god form for diversifisering.

– Det er et ordtak i finans som sier at diversifisering er den eneste gratis lunsjen du får. Diversifisering er en av de beste måtene å forbedre forventet avkastning i forhold til risiko. Det gir ulik eksponering, som ruster deg for konjunktursvingningene som vil komme over tid. Som tilskudd til en diversifisert totalportefølje kan eiendomslån være en god plassering, sier Elias Magan.

Gjennomsnittlig nettorente på Monnercrowd.no er 7,9 % p.a. Avkastningen for investorer er avhengig av hvilken risiko man ønsker å ta og sammensetningen av lånene man velger å investere i. Dette får hver investor sin egen oversikt over på Monnercrowd.no. All investering medfører risiko for tap, og historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning.

Powered by Labrador CMS