TANGENKAIA: Det tidligere havneområdet skal bli en ny bydel.
TANGENKAIA: Det tidligere havneområdet skal bli en ny bydel.

Skal utvikle ny bydel i Drammen

Bane NOR Eiendom og Drammen Kommune Eiendomsutvikling skal samarbeide om å utvikle en helt ny bydel i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

Det er på det tidligere havneområdet Tangenkaia i Drammen at de to partnerne skal gå i gang med en storstilt byutvikling. En samarbeidsavtale innebærer at det kommunale eiendomsselskapet og Bane NOR Eiendom skal etablere et felleseid selskap, Tangenkaia AS, som skal undersøke hvordan havneområdet kan transformeres og utvikles til en ny og attraktiv bydel. Området er på ca. 100 dekar og ligger på Strømsøsiden av Drammenselva, i utkanten av sentrum mot øst. Grunneiere er Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, Bane NOR Eiendom AS, Brække Eiendom AS og Jon Christensen AS.

– Vi er svært glade for å signere denne avtalen, og ser virkelig fram til å byutvikle dette spennende området til det beste for Drammen. En ny bydel på Tangenkaia har et fantastisk potensial, og vi vil jobbe for at den skal få en identitet preget av kulturhistorie, bevaringsverdige bygg, havnepromenade og historiske spor av kanal og havnevirksomhet, sier adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom og adm. direktør Bjørn Holm i Drammen Kommune Eiendomsutvikling.

Styremedlem Paul Eirik Lødøen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, styreleder Steinar Manengen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom AS signerer samarbeidsavtalen
Styremedlem Paul Eirik Lødøen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS, styreleder Steinar Manengen i Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og adm. direktør Jon-Erik Lunøe i Bane NOR Eiendom AS signerer samarbeidsavtalen

Målet er at parallelloppdraget skal resultere i mulighetsstudier som leveres i september i år og som danner grunnlaget for en tredelt strategi for utviklingen av Tangenkaia. Første del av strategien skal omfatte de ti første årene, mens den neste skal ha et perspektiv på 10 til 15 år. Den tredje delen skal omfatte et 20-30 års perspektiv.

«Slik vil strategien vise hvordan det kan legges til rette for en gradvis transformasjon til en ny, levende bydel. Strategien skal inneholde forslag til prosess og vise et helhetlig byplangrep som grunnlag for regulering og utvikling av området. Planprosessen inkluderer også andre grunneiere som det nye selskapet vil samarbeide med», skriver partene i en pressemelding.

Se Bane NOR Eiendom fortelle om sitt seneste utviklingsprosjekt i Drammen:

Den nye bydelen som skal konkurrere med Oslo