NY LEDERTRIO: Lise Berge Brattvåg, Lars Flåøyen og Dag Konrad Ellinggard.
NY LEDERTRIO: Lise Berge Brattvåg, Lars Flåøyen og Dag Konrad Ellinggard.

Rykker opp i DEAS

Flere av medarbeiderne i DEAS rykker opp i selskapet, som tidligere het Aberdeen Standard Investments.

Publisert

Lars Flåøyen tar over som ny fondsleder av DEAS Eiendomsfond Norge I. Fondet har 32 eiendommer med en samlet verdi på 11 milliarder kroner. Samtidig har Lise Berge Brattvåg tatt over som fondsleder for DEAS Norway Balanced Property Fund, et eiendomsfond med ti eiendommer og en verdi på 1,8 milliarder kroner. Dag Konrad Ellinggard, som har ansvar for forvaltningen av selskapets eiendommer i Oslo, er ny Head of Asset Management for DEAS sin samlede eiendomsportefølje i Norge. Porteføljen består av 53 eiendommer med et samlet areal på cirka 500.000 kvadratmeter og en verdi på cirka 16 milliarder kroner.

De tar over etter Knut Haraldson, som de siste 17 årene har vært fondsleder for det som i dag heter DEAS Eiendomsfond Norge I. Per Samuelsen hadde tilsvarende rolle i fondet som i dag heter DEAS Norway Balanced Property Fund, mens Jørgen Aaby har vært selskapets Head of Asset Management siden 2005. Haraldson og Samuelsen går av med pensjon, mens Aaby fortsetter i en rådgiverrolle.

– Vi har store sko å fylle. Vi tar over for trioen som har vært delaktig i å bygge opp Aberdeen Asset Management i Norge. Fra begynnelsen av 2000-tallet og frem til i dag har vi, ved å være tidlig ute med produkter som ikke fantes i markedet fra før og ved å gjøre vår forvaltningskompetanse tilgjengelig for nye kundegrupper, utviklet oss til å bli en av landets ledende aktører innen eiendomsfond. Vi er ydmyke overfor oppgavene vi nå står overfor, sier ny Head of Asset Management hos DEAS Asset Management i Norge, Dag Konrad Ellinggard.

– De har spilt en sentral rolle i utviklingen av selskapet. Samtidig har vi tre som nå har tatt over roret lang fartstid i selskapet. Vi kjenner derfor både eiendomsporteføljen, investorene og investeringsprosessen til selskapet svært godt, sier ny fondsleder Lars Flåøyen, som har jobbet i Aberdeen siden 2006.

– Vi har fokus på videreutvikling av porteføljen og viderefører den strategien som vi har hatt i mange år. Det betyr at vi hele tiden har fokus på å tilpasse porteføljen i takt med endringene som vi ser i markedet, ikke minst i forhold til miljø og bærekraft (ESG), sier Lise Berge Brattvåg, som har vært i Aberdeen siden 2004.

DEAS Asset Management skal fortsatt forvalte de nordiske eiendommene eid av Aberdeen Standard Investments europeiske porteføljer.

– Vi skal styrke vår posisjon. DEAS er i dag den ledende fonds- og eiendomsforvalteren i Norden, med hele 539 eiendommer med en samlet verdi på 85 milliarder kroner, i sin portefølje. Med de på laget har vi de beste forutsetningene for å ta ytterligere markedsandeler også i Norge, sier Ellinggard.

Powered by Labrador CMS