Aktuelt:

REKRD: 1. halvår i år endte med det høyeste halvårsresultatet noensinne for OTG.
REKRD: 1. halvår i år endte med det høyeste halvårsresultatet noensinne for OTG.

Rekordresultat hos Thon

Olav Thon Gruppen oppnådde et svært godt resultat i 1. halvår 2022 med et resultat før skatt på 5,3 milliarder kroner.

Publisert

Resultatet før skattekostnad, verdiendringer/avskrivninger og valuta ble to milliarder kroner, en økning på 17 prosent fra samme periode i fjor, ifølge en pressemelding.

- De aller fleste virksomhetsområdene utviklet seg godt, og på tross av økt økonomisk usikkerhet og kraftige renteøkninger oppnådde gruppen det høyeste halvårsresultatet noensinne, sier Arne B. Sperre som er konserndirektør for finans.

Solid finansiell posisjon

I 1. halvår økte konsernets egenkapital til 69 milliarder kroner, og konsernets likviditetsreserver var 12 milliarder kroner ved halvårsskiftet.

- Selv med økt usikkerhet og høyere markedsrenter er vi godt posisjonert for videre lønnsom vekst i tiden fremover, uttaler Sperre.

Markedsverdien på konsernets eiendomsportefølje med 7 milliarder kroner til 119 milliarder kroner i løpet av årets første seks måneder. Den rentebærende gjelda var uendret på 30,9 milliarder kroner, og ved utgangen av halvåret var belåningsgraden redusert til 27 prosent.

Gruppen eier og forvalter 93 kjøpesentre, hvorav 22 forvaltes for eksterne eiere. 83 av kjøpesentrene ligger i Norge, resten i Sverige. Markedsposisjonen er ifølge pressemeldingen solid i begge land, og i porteføljen inngår Norges fem største kjøpesentre målt etter omsetning.

Over dobling i Sverige

I Sverige er gruppen en av de største eiere av kjøpesentereiendom. I 1. halvår var butikkomsetningen i konsernets eide kjøpesentre i Norge og Sverige 33,5 milliarder kroner, med vekst fra samme periode i fjor på 11 prosent i Norge og 125 prosent i Sverige.

- Omsetningstallene er nå vesentlig høyere enn i pandemiårene. Sammenliknet med 2019 er økningen rundt 15 prosent. Dette viser at våre kjøpesentre har styrket seg gjennom pandemien, understreker Sperre.

Hoteller, boliger og næring

Ved utgangen av halvåret hadde Thon Hotels 13.400 rom fordelt på 89 hoteller i Norge og utlandet. Etter at samfunnet gjenåpnet har dette markedet hatt en svært positiv utvikling.

- Hotellene våre oppnådde en stor økning både i gjennomsnittlig rompris og beleggsprosent sammenliknet med 1. halvår i 2021, og hadde en betydelig resultatvekst i 1. halvår, heter det i pressemeldingen.

Konsernet har også flere boligprosjekter under oppføring, og i 1. halvår ble det overlevert boliger for 210 millioner kroner. Markedet for næringseiendom utviklet seg positivt også i perioden med fortsatt høy etterspørsel etter næringseiendom som investeringsobjekt.

- Men med økte finansieringskostnader er flere større eiendomstransaksjoner utsatt, sier Sperre.

I perioden investerte gruppen ca. 1,5 milliarder kroner i virksomheten, og flere store prosjekter ble fullført. Blant annet ble to logistikkbygg på Gardermoen på totalt 46.000 kvadratmeter ferdigstilt. Konsernets største pågående prosjekter er utvidelse av Lørenskog Storsenter og bygging av et hotell med 300 rom ved SNØ helårsarena for ski på Lørenskog i utenfor Oslo.

Powered by Labrador CMS