BEVARING: Forslaget legger opp til ca. 26 leiligheter, fordelt på henholdsvis eksisterende bygningsmasse og et påbygg.

Kjøpte telesentral rett ved T-banestasjon i Oslo vest, men planene kan bli avvist

Bonum med samarbeidspartnere ønsker å transformere en tre etasjers telesentral til et boligbygg på syv etasjer, men Plan- og bygningsetaten advarer.

Publisert Sist oppdatert

I oktober i fjor bestilte Rebuilding oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Silurveien 45, som er beliggende ved Ullernåsen T-banestasjon. Bakgrunnen er at Bonum med samarbeidspartnere har kjøpt den gamle telesentralen av Telenor Real Estate.

Intensjonen er å utvikle eiendommen i tråd med Oslos byutviklingsstrategi om fortetting innenfra og ut, langs banenettet og ved kollektivknutepunkter «på en robust og klimatilpasset måte».

– Forslagsstiller har høye ambisjoner for bærekraft i prosjektet, og ønsker å bevare og transformere eksisterende bebyggelse på tomten, samt å legge til et nytt påbygg. Forslaget legger opp til ca. 26 leiligheter, der én del er plassert i eksisterende bygningsmasse, én del er påbygg, skrev Rebuilding i henvendelsen til PBE.

Åpner opp

Arkitektkontoret viser også til at dette er et relativt lite prosjekt i omfang og størrelse, men samtidig vil prosjektet «bidra positivt til sitt nærmiljø gjennom en naturlig fortetting samtidig som det åpner opp en bygning som har vært svært lukket».

– I tillegg vil prosjektet øke kvaliteten – både visuelt og bruksmessig – på utearealer på tomten.

I område- og prosessavklaring til oppstartsmøte anbefaler PBE planoppstart for transformasjon, men samtidig er de usikre på om bygningsmassen egner seg til boligformål og om det er mulig å anlegge tilstrekkelig med uteoppholdsareal.

– Dersom det ikke er mulig å oppnå tilfredsstillende bokvalitet, vil vi unnlate å fremme planforslaget til offentlig ettersyn. Andre formål, i kombinasjon med bolig eller alene, bør også vurderes, skriver PBE.

Powered by Labrador CMS