ATTRAKTIVE KONTORER: I de øverste etasjene i Eger ønsker Promenaden Management å tilby «noen av byens mest attraktive kontorer for de viktigste og mest krevende kontorkundene».
ATTRAKTIVE KONTORER: I de øverste etasjene i Eger ønsker Promenaden Management å tilby «noen av byens mest attraktive kontorer for de viktigste og mest krevende kontorkundene».

Promenaden Management vil oppgradere Eger og to naboeiendommer i Oslo sentrum

– Eger har gjennom årene vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, og bygningsmassen har dessverre utviklet seg til å bli både uoversiktlig og lite arealeffektiv.

Publisert

Det skriver Dark Arkitekter i en henvendelse til Plan- og bygningsetaten (PBE). Arkitektselskapet er engasjert av Promenaden Management for å undersøke muligheter for å oppgradere eiendommene tilknyttet Eger, Øvre Slottsgate 18-20 og Nedre Slottsgate 23.

– Planlagte tiltak i Eger omfatter rehabilitering og ombygging for å utvikle byggene til funksjonelle og fleksible arbeidsplasser tilpasset dagens krav til kontorarealer. I tillegg ønskes gjennomført oppgradering av de publikumsrettede virksomhetene i første etasje, for forretning og bevertning, fremgår det av henvendelsen til PBE.

Parallelt med Eger søkes det om tiltak for å knytte Øvre Slottsgate 18-20 og Nedre Slottsgate 23 sammen. Disse to byggesakene har ikke noen direkte kobling, men det ønskes adressert i samme forhåndskonferanse med kommunen.

– På vegne av tiltakshaver ønskes en forhåndskonferanse for å avklare rammeforutsetninger for tiltaket. Det er et ønske om å drøfte tiltaket i forhold til omfanget av en søknadsprosess, reguleringsbestemmelser og eventuelle dispensasjoner, skriver Dark Arkitekter.

I redegjørelsen påpeker arkitektselskapet at kjøpesenteret Eger gjennom årene har vært gjennom flere ombygginger og tilpasninger, og «bygningsmassen har dessverre utviklet seg til å bli både uoversiktlig og lite arealeffektiv».

– Store deler av arealene oppleves som trange og som en labyrint å finne frem i. Vi ønsker nå å åpne opp og gjøre arealene mer tilgjengelige. Målet er å oppnå en bedre flyt og kommunikasjon i og mellom etasjene, og dermed få et mer brukervennlig bygg.

I den overordnede planen foreslås det å legge forretningene og serveringsstedene til første og deler av andre etasje, med aktive fasader på gateplan, slik at de tilfører liv og aktivitet til byen. Det søkes dernest om ombygging fra forretning til kontor i de overliggende etasjene hvor det ikke allerede er det i dag.

– Vi håper å kunne tilby noen av byens mest attraktive kontorer for de viktigste og mest krevende kontorkundene, i aksen mellom Stortinget og det nye regjeringskvartalet, påpekes det i henvendelsen til PBE.

I tillegg ønsker tiltakshaver å fristille arealene på taket, slik at disse kan tilføre nye attraktive takterrasser mot sydvest med utsikt mot Rådhuset, Oslofjorden og Karl Johans gate.

– Vi ønsker også å åpne for muligheten til dyrking på tak, til fordel for de lokalene virksomhetene i Kvadraturen. Grønne tak vil være med på å avhjelpe overvannsproblematikken, skriver arkitektselskapet.

Parallelt med Eger har Dark Arkitekter sett på mulighetene for rehabilitering av Øvre Slottsgate 18-20 og Nedre Slottsgate 23. Disse to eiendommene fremstår i dag som to adskilte, men et fremtidig ønske er å knytte disse to sammen ved at dagens gårdsrom til ØS18-20 blir glasset inn mot NS23, og det åpnes opp mellom byggene i første etasje.

– Dette vil gi muligheten til å tilby en sammenhengende rute fra Nedre Slottsgate via ØS18-20 mot Eger. Sammen vil dette ytterligere kunne bringe mer av aktiviteten inne i bygårdene ut til gatelivet utenfor, skriver arkitektselskapet.

Også i disse bygårdene kan det bli grønne takflater for håndtering av overvann, dyrking samt tilgang til uteoppholdsareal for brukerne av byggene.

Powered by Labrador CMS