INNLEGG: Artikkelforfatter Vidar Fiskum er fagsjef for bransjeutvikling i Norsk Eiendom.

Priser for gode til å være sanne

I stedet for å gå i pluss, er flere aktører nå innstilt på å gå i null eller svakt minus, kun for å opprettholde aktivitet gjennom en utfordrende periode.

Publisert

Byggeaktiviteten går ned. Forespeilede igangsettinger av både bolig- og yrkesbygg er inne i en sterk negativ trend, som forhåpentligvis vil bedre seg gjennom 2024. Men likevel; ordrereserven hos entreprenørene oppleves å være i fritt fall. Mange entreprenører, underentreprenører og leverandører vil sitte med en stor overkapasitet.

Som eiendomsutviklere er vi best tjent med å ha et godt fungerende entreprenør- og leverandørmarked over tid. Om vi får en utstrakt oppsigelses- eller konkursbølge blant leverandørene, vil vi også stå svakere når pilene igjen begynner å peke oppover. En del av samfunnsansvaret vårt ligger også i å ta vår del for å sikre dagens og fremtidens sysselsetting i byggenæringen. Et ansvar vi ser blir tatt på fulleste alvor.

Den positive effekten av et trangere marked er at entreprenørene nå vil prise seg lavere enn tidligere, og for prosjekter vi i fjor ikke klarte å regne hjem, kan kalkylene i dag vise svakt positive utsikter. Dette får vi til - til tross for et underliggende kostnadsbilde som øker for materialer, energi og lønninger - ved å redusere marginene i alle ledd.

I stedet for å gå i pluss, er flere aktører nå innstilt på å gå i null eller svakt minus, kun for å opprettholde aktivitet gjennom en utfordrende periode. Gjennom å opprettholde aktiviteten bidrar vi også til at samfunnet raskere kan hente seg inn igjen når vi er tilbake til en normalsituasjon.

Men, marginskvisen er ikke en udelt glede. Det er vanskelig å se hvilke priser som er for gode til å være sanne, altså hvor marginer og risikopåslag ikke er i nærheten av å dekke de faktiske utgiftene entreprenørene sitter med. Det er lite som smerter mer enn en konkurs midt i byggeprosessen.

Vi anbefaler derfor at det gjøres grundige DD-prosesser for entreprisen, for å være sikker på at både entreprenør og underleverandører holder seg flytende gjennom hele byggeprosessen.

Powered by Labrador CMS