BOLIGFELT: Slik ser utviklerne for seg boligene oppe på åsen, 250 meter over sentrum.
BOLIGFELT: Slik ser utviklerne for seg boligene oppe på åsen, 250 meter over sentrum.

Politikerne sa ja til 87 leiligheter

Og utviklerne sikter seg bevisst inn mot barnefamilier.

Publisert

Oslo-baserte Sollibergene Utvikling ved Morten Briskelid og Stian Holst Johansen har holdt på siden 2018 med boligprosjektet som forleden ble behandlet i Drammen formannskap. Det dreier seg om 87 rekkehus med tre til fem rom og garasjeanlegg i Dalenveien 32 på Konnerud, helt i skogkanten sju kilometer sørvest av togstasjonen.

- I dag er det et bolighus og et uthus på eiendommen, resten er skog. Vi ønsker å bevare det sentrale grønndraget som eksisterer og dele opp eiendommen i to deler, skriver plankonsulent Blå arkitektur landskap AB blant annet i forslaget til detaljregulering.

Populær boligtype

Politikerne vedtok å legge ut planen til offentlig ettersyn, og utviklerne mener rekkehus blir en populær boligtype som skaper et komplement til villabebyggelsen i nabolaget.

- Det gir et tilbud for mindre og nystartete familier som vil ha en praktisk bolig med nærhet til natur og friområder. Rekkehusene i to og tre etasjer, når de er sammensatt med tre til seks enheter, er i volum ikke så forskjellig som mange villaer i området, påpeker de.

Rekkehusene får ca. 90 - 130 kvadratmeter boareal, med 100 kvadratmeter eget privat uteareal på terreng alternativt fordelt med 75 kvadratmeter på terreng og 25 kvadratmeter på tak. Planområdet er 30 mål stort.

Hyttefølelse

Den lille hagen skal gjenspeile livsforholdene for mange barnefamilier i dag, mener utviklerne.

- En hektisk hverdag i uken og så tar man hagearbeid på hytta i helgene. En konsentrert bebyggelse med minimal biltrafikk og en dimensjon som er lik den eksisterende bebyggelse i nærområdet. I forhold til den eksisterende hagebybebyggelsen får Konnerud en ny type boliger, da det i dag er mangel på alternativer til eneboligen som kan gjøre det mulig å bo på Konnerud i alle livsfaser, heter det.

Når prosjektet skal stå ferdig sies det ikke noe om, men utviklerne henviser til den såkalte Konnerudkvoten.

- På grunn av Konnerudkvoten vil en full utbygning ta tid og vi har sett grunn til å etablere bestemmelser for utbygningstakt. Vi har delt opp i en utbygningstakt som er i forhold til kvoten hvor det beskrives opp til 20 boliger per år og at vi eventuelt kan få en del av disse i årene som kommer, påpeker de.

Utviklerne understreker at Drammen forventer en stor kommende befolkningsvekst.

- Prognosene tilsier at byen vil vokse med ca. 13.000 innbyggere innen 2040. For å kunne ta unna for denne veksten, vil det være behov for å utvikle nye boligområder, sier de.

Powered by Labrador CMS