TIDSRIKTIG: Tiltakshaver vurderer å erstatte dagens bygg med et nytt moderne og tidsriktig kontorbygg. Ill: Nydalen Arkitektkontor
TIDSRIKTIG: Tiltakshaver vurderer å erstatte dagens bygg med et nytt moderne og tidsriktig kontorbygg. Ill: Nydalen Arkitektkontor

Vurderer å rive og bygge nytt (+)

Sandakerveien 114 ANS ser muligheter på tomten ved inngangen til Nydalsbyen.

Publisert Sist oppdatert

På vegne av Sandakerveien 114 ANS har Nydalen Arkitektkontor bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for et planområde på 4,3 dekar i Oslo nord.

Sandakerveien 114 A ble bygget i 1939 som et 3 etasjes industribygg for Høvdingen Radiofabrikk. Radiofabrikken ble avviklet i 1950 og firmaet gikk over til å produsere elektriske komfyrer. I 1983 ble Sandakerveien 114B bygget som et kontorbygg i 5 etasjer. Sandakerveien 114A ble påbygget med 2,5 etasje i 1988. Samme år kom parkeringsdekker som et eget tilliggende bygg til eksisterende anlegg.

– Vi har gjennom en mulighetsstudie kommet frem til at det ønskes vurdert et nytt kontorbygg på arealet der dagens p-anlegg er plassert. Videre er dagens kontorbygg i Sandakerveien 114B et effektivt kontorbygg og med en standard som kan aksepteres i flere år fremover. Sandakerveien 114A derimot er ombygget i flere omganger og tilfredsstiller ikke kravene til effektivitet og tekniske løsninger, men dette kontorbygget er nå utleid til en større leietaker, og bygget fungerer godt til denne brukeren, skriver arkitektkontoret til PBE.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.