FRARÅDER: Entra fraråder bolig i prosjektet på grunn av for dårlig luftkvalitet og for høye støyverdier. (Fagkyndige: Civitas og Code Arkitektur)
FRARÅDER: Entra fraråder bolig i prosjektet på grunn av for dårlig luftkvalitet og for høye støyverdier. (Fagkyndige: Civitas og Code Arkitektur)

Vil ikke ha boliger i sentrumsprosjekt (+)

Plan- og bygningsetaten ber Entra vurdere minst 10 prosent boliger i Oslo Solar, men utbyggeren mener dette går ut over effektive kontorarealer og effektiv logistikk.

Publisert Sist oppdatert

Entra ønsker å rive bebyggelsen på Lilletorget 1 for å oppføre et mer bærekraftig og fremtidsrettet nybygg med miljøvennlige energiløsninger. Det skal bli et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Selskapets intensjon er at hygget hovedsakelig skal inneholde gode kontorarbeidsplasser for utleie, men med ulike publikumsrettede virksomheter i de nederste etasjene.

Tidlig i planprosessen ba Plan- og bygningsetaten (PBE) om at det vurderes minst 10 prosent boliger i prosjektet. Fagkyndige Civitas og Code Arkitektur har nå gjennomført en undersøkelse som belyser hvordan bolig, parkering og tilgjengelige arealer vil arte seg forslagsstillers alternativ med de endringene som PBE anbefaler, samt etatens alternativ 2 og 3.

Les også: CapMan oppgraderer sentralt i Oslo 

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.