BINDER SAMMEN: Planforslagets hovedgrep er å binde sammen bebyggelsene i de forskjelligartede eiendommene
BINDER SAMMEN: Planforslagets hovedgrep er å binde sammen bebyggelsene i de forskjelligartede eiendommene

Vil bygge 165 boliger på Lilleaker (+)

Partnerinvest AS ønsker å rive eksisterende småhusbebyggelse og oppføre 10 boligblokker.

Publisert

– Utbyggingen vil skape nye boliger nær skoler, butikker og kommunikasjonslinjer med attraktive, solrike boliger for beboerne. Dette vil være i samsvar med overordnede planretningslinjer og Kommuneplanen, skriver fagkyndig Niels Torp+ arkitekter i planforslaget, som skal legges ut til offentlig ettersyn.

Reguleringsplanen for Lilleakerveien 47 med flere adresser omfatter utbygging av eiendommer mellom Lilleakerveien / Ullernchausséen i nord og Lilleakerbanen i syd.

Planforslaget innebærer riving av eksisterende småhusbebyggelse og oppføring av 10 nye boligblokker, som åpner for ca. 165 nye boliger.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.