Ingrid K. Høstmælingen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets Næringseiendomsteam. Håkon Lagesen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StudioB13
Ingrid K. Høstmælingen er partner ved Wikborg Reins Oslo-kontor og leder av firmaets Næringseiendomsteam. Håkon Lagesen er fast advokat ved Wikborg Reins Oslo-kontor og medlem av firmaets Næringseiendomsteam. Foto: Erik Burås/StudioB13

Ukens tips – Melding av krav under garanti (+)

I dette ukens tips ser vi nærmere på hva som kreves av utleier dersom det skal meldes om krav under bankgaranti.

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med inngåelse av avtale for leie av næringslokaler er det vanlig at leietaker stiller sikkerhet for sin rettmessige oppfyllelse av forpliktelsene etter leieavtalen, enten i form av bankgaranti, avtale om depositum eller morselskapsgaranti. Hva kreves av utleier dersom det skal meldes om krav under bankgaranti? Det er også viktig å være bevisst på hvilke regler som gjelder for andre sikkerhetsstillelser, som for eksempel morselskapsgarantier eller depositumsavtaler.

Der en bank har stilt selvskyldnergaranti for leietakers forpliktelser under leieavtalen, krever banken som regel at utleier dokumenterer kravet mot leietaker med kopi av forfalt og ubetalt faktura, eller ved spesifisert betalingsanmodning sendt til leietaker. Videre kreves normalt skriftlig bekreftelse fra utleier om at leietaker ikke har betalt ved forfall.

Ved bankgarantier stilles det også normalt som vilkår at garantisten mottar skriftlig krav fra utleier senest seks måneder etter forfall av underliggende betalingsforpliktelser, og alltid innenfor garantiens utløpstid. Denne innebærer at utleier kan risikere å miste krav under garantien dersom det avventes med å sende krav til garantisten i påvente av en minnelig løsning med leietaker. Vi gjør oppmerksom på at vilkårene kan variere under den enkelte garantien og garantitypen.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.