SENTRALT: Eiendommen har direkte tilknytning til T- banestasjon, bussholdeplasser og handelsmiljøet på Røa.
SENTRALT: Eiendommen har direkte tilknytning til T- banestasjon, bussholdeplasser og handelsmiljøet på Røa.

PBE om prosjekt ved T-banestasjon: – For høy utnyttelse (+)

Skanska Eiendomsutvikling AS ønsker et boligprosjekt, som kan inngå i en større oppgradering av Røa sentrum. Ifølge Plan- og bygningsetaten kan ikke dispensasjoner påregnes.

Publisert

I mai anmodet Lund + Slaatto Arkitekter
om forhåndskonferanse byggesak for Vækerøveien 201 på vegne av Skanska Eiendomsutvikling. I henvendelsen til Plan- og bygningsetaten (PBE) ble det påpekt at tomten har en sentral posisjon ved Røakrysset, med direkte tilknytning til T- banestasjon, bussholdeplasser og handelsmiljøet på Røa.

– Vi ønsker å diskutere mulighetene ved prosjektet i forhold til den mer generelle utviklingen av Røa som knutepunkt og sentrumsdannelse, sett i lys av ikke bare gjeldende regulering for tomten, men også intensjonene i overordnede planer (kommuneplan), samt andre nyere prosjekter under utvikling/realisering, skrev arkitektselskapet.

– Vi ønsker altså først og fremst å ta opp hvordan prosjekt et kan inngå i en større oppgradering og videreutvikling av Røa sentrum, og hvordan det kan bidra til økte stedlige og urbane kvaliteter.

I forhåndskonferansen uttalte PBE at det foreslåtte tiltaket «er i strid med planen med hensyn til tillatte høyder, etasjer, plassering, formål og plassering av avkjørselspunkt». I tillegg ser etaten at tiltaket er i strid med avstandsbestemmelsene i plan- og bygningsloven.

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.