UTNYTTELSE: OBOS påpeker at alle forslagsstillere må ha en minimum utnyttelsesgrad for å kunne realisere prosjektet. Ill: (Illustrasjon: Plan23)
UTNYTTELSE: OBOS påpeker at alle forslagsstillere må ha en minimum utnyttelsesgrad for å kunne realisere prosjektet. Ill: (Illustrasjon: Plan23)

OBOS ber om at bystyret tar saken (+)

Plan- og bygningsetaten har stoppet forslaget om 150 boliger i Rustadgrenda 2 på Bogerud. OBOS er ikke enig i etatens vurderinger.

Publisert Sist oppdatert

OBOS Forretningsbygg ønsker å oppføre 150 boliger i Rustadgrenda 2, som er beliggende 200 meter fra T-banestasjon og Bogerud Torg. I prosjektet er det også avsatt arealer til smørebod for ivrige skigåere, sykkelverksted og kaffebar.

Plan- og bygningsetaten (PBE) er positiv til boligformål, men kan ikke anbefale det foreliggende planforslaget fordi «støyproblemene ikke er løst på en akseptabel måte». Etaten påpeker også at «bygningenes høyde og volum overskrider langt det som områdets eksisterende bebyggelse og topografi åpner for, og dermed byrådets forslag til ny samfunnsdel».

– Overskrider rammene

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.