460 BOLIGER: Planforslaget rommer 460 boliger og opptil 3 420 kvadratmeter næringsarealer. Ill: Stein Halvorsen Arkitekter
460 BOLIGER: Planforslaget rommer 460 boliger og opptil 3 420 kvadratmeter næringsarealer. Ill: Stein Halvorsen Arkitekter

Her kan det komme 460 boliger (+)

Axer, Skanska Eiendomsutvikling og flere andre grunneiere på Ensjø har gått sammen om å regulere et planområde på 15,4 dekar.

Publisert Sist oppdatert

Stein Halvorsen Arkitekter har bestilt oppstartsmøte hos Plan- og bygningsetaten (PBE) for Ensjøveien 7-15. I henvendelsen skriver arkitektselskapet at forslagsstiller ønsker å utforske muligheten for en eventuell transformasjon og omregulering av tomten fra hovedsakelig næring til bolig, forretning, kontor, tjenesteyting, grønnstruktur, vei og offentlig torg, men hovedvekt på omregulering til boligbebyggelse.

I bestillingen skisseres det 460 boliger og 3 420 kvadratmeter næringsarealer på det 15,4 dekar store planområdet.

Les også: Nektes boliger i nytt prosjekt

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.