Partner og advokkat Anette Thunes og partner og advokat Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Foto: Erik Burås/StudioB13
Partner og advokkat Anette Thunes og partner og advokat Jacob Solheim i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen. Foto: Erik Burås/StudioB13

Den statlige kompensasjonsordningen og støtte fra utleiere (+)

Utleier kan gi leierabatt uten at dette medfører at støtten leietaker får fra staten blir mindre. Men det er en viktig forutsetning som må følges.

Publisert Sist oppdatert

Den 17. april trådte lov og forskrift om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall i kraft. Etter at det gjennom forskriften ble avklart at leierabatter skal trekkes fra i grunnlaget for kontantstøtten leietakere kan få fra staten, har det rådet en usikkerhet i bransjen om hvordan utleiere kan bidra med leietakerstøtte uten at dette reduserer den støtten leietaker får fra staten. En rekke gårdeiere har også vært tilbakeholdne med å gi støtte til leietaker så lenge kompensasjonsordningen gjelder. Etter vårt syn kan utleier gi leierabatt uten at dette medfører at støtten leietaker får fra staten blir mindre. Forutsetningen er at leierabatten gis for måneder etter at kontantstøtten er opphørt. En fersk uttalelse fra finansdepartementet støtter at dette er legitim hjelp til leietakerne, og ingen omgåelse av regelverket som en rekke kritikere har hevdet.

Kompensasjonsordningen er en etterlengtet nødhjelp for mange bedrifter, og mange har søkt om kompensasjon til dekning av faste uunngåelige kostnader.

Husleie anses som uunngåelige faste kostnader som inngår i grunnlaget for støtte under den midlertidige statlige kompensasjonsordningen. Det kunne med fordel fremkommet tydeligere at leierabatter skal trekkes fra, men det fremkommer forutsetningsvis av forskriften § 3-10 (10). I tillegg følger det uttrykkelig i veiledningen på portalen www.kompensasjonsordning.no at «Dersom husleien blir redusert i den aktuelle perioden, er det den reduserte leien som skal benyttes.»

Med Estate Pluss får du tilgang til alle PLUSS-sakene med ekstra innhold. Estate PLUSS er vår utvidede redaksjonelle satsning, og kommer i tillegg til vårt eksisterende innhold.

Et abonnement gir tilgang til alt innhold og vi har følgende tilbud

1 bruker
NOK 399 pr mnd.
Faktureres kun årlig.
Bestill her

2-5 brukere*
NOK 1 197 pr mnd. / 239 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

6-10 brukere*
NOK 1 999 pr mnd. / 199 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

11-20 brukere*
NOK 2 999 pr mnd. / 149 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

21-50 brukere*
NOK 3 999 pr mnd. / 79 pr bruker pr mnd. Faktureres kun årlig.

Bestill her

* Antallet brukere i abonnementet er låst og splittes ikke opp.