NYTT: Dette lokalsenteret kan bli en realitet hvis politikerne sier ja.
NYTT: Dette lokalsenteret kan bli en realitet hvis politikerne sier ja.

Planen viser 2.500 nye kvadratmeter med næringslokaler

Det nye lokalsenteret skal inneholde butikker i første etasje og kontorer over.

Publisert

Ei mil nord for Kristiansand ligger tettstedet Mosby. Der har det lokale selskapet Liquid Eiendom planer om å bygge et nytt lokalsenter.

- Planområdet er ca. 8,8 mål og omfatter et ubebygd område, parkeringsplass og en enebolig. Formålet med planen er å legge til rette for butikk- og dagligvareareal i første etasje og kontorlokaler i andre. Eksisterende enebolig foreslås revet, skriver plankonsulent JoB Arkitekter blant annet i planinitiativet.

Det går videre frem at utviklerne ønsker å samle funksjonene i et mindre lokalsenter, slik at beboere på Mosby kan få et samlet tilbud i gang/sykkelavstand.

- I dag ligger nærmeste handelstilbud i Vennesla sentrum, ca. 24 minutter unna via sykkel, og ca. halvannen time unna til fots, poengterer de.

Blandet bruk

Liquid Eiendom ber om å få bygge 2.500 kvadratmeter i ett toetasjes bygg, eksklusiv parkering.

- Det foreslås en dagligvare og mindre butikker i første etasje med ca. 1.700 kvadratmeter. Kontorlokalene blir ca. 700 kvadratmeter. Utforming og størrelse er ikke ferdig utarbeidet og prosjektet kan endres etter behov som måtte melde seg i den videre prosessen, skriver de om bygget som blir maksimalt 8,5 meter.

Kollektivstopp inngår i planområdet. Lokalsenteret vil gi et samlet handelstilbud i gang- og sykkelavstand til beboere på Mosby.

Planprogram ble fastsatt i bystyret i 2021. Ifølge prinsippskisse for senter- og transportutvikling skal Mosby prioriteres som nytt lokalsenter med det nære og daglige.

- Dette støttes opp i planinitiativet, der det er ønskelig å legge til rette for butikker som for eksempel apotek, dagligvarebutikk, blomsterbutikk, skriver plankonsulenten.


Powered by Labrador CMS