MANGE NYE: Det har kommet mange nye coworking-fasiliteter. Her fra The Key i Moskva. Foto: Colliers International.
MANGE NYE: Det har kommet mange nye coworking-fasiliteter. Her fra The Key i Moskva. Foto: Colliers International.

Perfekt storm i coworking og kontorhotell

Antall operatører og fasiliteter innenfor fleksible kontorløsninger har eksplodert de seneste årene. Og Colliers International mener veksten vil fortsette.

Publisert Sist oppdatert

Colliers International er ute med en ny rapport om markedet for fleksible kontorløsninger. Rapporten The Flexible Workspace Outlook 2019 EMEA slår fast markedet fortsetter den raske utviklingen. Colliers International mener det er en «perfekt storm» i markedet, drevet frem av fleksibilitet i arbeidsmarkedet, utviklingen i teknolog og endringer i bedriftskultur og bedriftenes bruk av areal og endringer i bokføring. «Alt dette peker mot videre vekst», skriver Colliers International videre.

Ifølge Colliers International økte antall operatører innenfor coworking i Europa i perioden 2014 til 2018 med hele 138 prosent. Til sammenligning var veksten 127 prosent i perioden 2009 til 2013 og vesentlig lavere i fireårsperioden før. Veksten i antall fleksible kontorfasiliteter (sites) har vært på 205 prosent i perioden fra 2014 til 2018, mens den var 98 prosent i perioden 2009 til 2013.

«Bekymringer over overdreven vekst i sektoren synes å være ute av proporsjoner, gitt at det fleksible kontorarealet utgjør en veldig lav andel av det totale kontorarealet i ulike byer. Mot slutten av 2018 stor det for bare 1,5 prosent totalt kontorareal i de 22 europeiske byene som vi undersøkte. Den høyeste andelen er i London, med 5 prosent», skriver Colliers International i rapporten.

Colliers mener det dermed er vanskelig å se på denne nisjen som en stor trussel mot markedet, selv med mulighetene for en økonomisk nedgangsperiode og lavere sysselsettingsvekst i årene fremover.

IWG har lenge vært den største aktøren innenfor fleksible kontorløsninger med sitt Regus-konsept. De seneste årene har selskapet også kommet på banen med sitt coworking-konsept Spaces. Selskapet har nå rundt 1100 fasiliteter fordelt på over 30 land i Europa. WeWork har vært den store vekstraketten de seneste årene, og har nå rundt 600 000 kvadratmeter kontorareal i Europa. Det er mer enn hva IWG har fordelt på Spaces og Regus.

I 2018 ble det startet opp hele 276 nye fleksible fasiliteter i Europa, mens det i 2017 ble startet opp 211 nye fasiliteter og 128 i 2016. Arealet som ble «tatt opp» av de fleksible aktørene utgjorde over 900 000 kvadratmeter i 2018, mens det var over 600 000 kvadratmeter i 2017 og over 200 000 i 2016.

London har de høyeste prisene for leie av en arbeidsstasjon, med en gjennomsnittlig månedskostnad på 820 euro. London er også markedet med flest fleksible fasiliteter, 1023 stykk, ifølge Colliers International. I København er prisen i snitt 442 euro per arbeidsstasjonen, mens det koster 725 euro per plass i Paris.

Se også Thomas Weeden i IWG fortelle om coworking og Spaces på Estate Play her: