SJØNÆRT: Slik blir det nye prosjektet i Tromsø.

238 nye studentboliger i Tromsø

De to blokkene med opptil ni etasjer kommer til å rage godt i sentrum.

Publisert

The Front er en videreføring av studentboligene i Stakkevollvegen, og skal bygges nedenfor The Box som ligger en kilometer nord for Tromsøbrua.

Ved første gangs behandling av planforslaget i 2022 var det stor positivitet rundt prosjektet, men under tvil ble det sendt tilbake til administrasjonen med føringer for lavere byggehøyde og grep som sikret at kaiområdet ytterst var offentlig tilgjengelig.

– Nå er prosjektet justert og sendt Tromsø kommune for en uke siden. De to byggene med 238 leiligheter får ni og sju etasjer der det laveste ligger nærmest sjøen. Det er ingen hybler på grunnplanet og promenaden rundt bygningene blir offentlig tilgjengelig, sier markedssjef Morten Tidemann i Pago.

Fellesarealer skal inneholde blant annet lesesal, sosial soner og sauna.

Flere hundre boliger

The Box er ferdigstilt, og i kombinasjon med The Front er det snakk om totalt 419 studentboliger.

The Front eies av Pago som er eid av Kenneth Bless, Econor Holding og Morten Tidemann, samt og Tromsø Eiendomsutvikling som er eid av Morten Walthinsen.

– Vi har vært jobbet med planforslaget siden mars 2020, og det er nå så gjennomarbeidet at utbygger håper på behandling i kommune og byutviklingsutvalget (KOBY) og offentlig ettersyn før sommerferien 2023, påpeker Tidemann.

Utviklerne ser for seg byggestart våren 2024 og ferdigstillelse til studiestart 2026.

Daglig leder Kenneth Bless kan ikke kommentere hva det vil koste å bygge The Front.

– Vi er ikke kommet langt nok med totalentreprise-prosessen til å si noe om hva byggekostnaden blir. Hva det kostet oss å bygge The Box ønsker vi dessverre ikke å dele, sier han.

Powered by Labrador CMS