Utvikling:

UTADRETTEDE FUNKSJONER: Et midtbygg med utadrettede funksjoner skal binde sammen bygulvet mellom Oslo Spektrum og Lilletorget.
UTADRETTEDE FUNKSJONER: Et midtbygg med utadrettede funksjoner skal binde sammen bygulvet mellom Oslo Spektrum og Lilletorget.

P-plass for trailere og busser ved Spektrum kan bli fjernet. Åpner opp for mer byliv

Entra og Oslo Spektrum samarbeider for å legge til rette for økt byliv og et tryggere område å ferdes i.

Publisert

Plan- og bygningsetaten (PBE) har flere innsendte detaljreguleringer rundt Oslo S til behandling i forskjellige faser. Sammenfallende for alle planforslagene er at de viser forslag til ny bebyggelse som vil medføre vesentlige endringer for omgivelsene og for bylandskapet. De vil også påvirke de offentlige rom i vesentlig grad. PBE mener derfor det er behov for å koordinere, utrede og presentere planforslagene i alle alternativer på en god måte

To av disse prosjektene er høyhuset Solar på Lilletorget 1 i regi av Entra og Oslo Spektrum, hvor Norges varemesse foreslår et nytt høyhus og nesten 40 000 kvadratmeter ny bebyggelse.

Av referatet fra et dialogmøte i forbindelse med Solar-prosjektet fremgår det at Entra og Norges Varemesse jobber sammen for å legge til rette for økt byliv og et tryggere område og ferdes i, samtidig som Oslo Spektrum kan ivareta sin drift på en god måte.

– I dag er plassen mot Vaterlandsparken preget av parkering, varelevering og barrierer. Ønsket er å fjerne all parkering og å legge trailer- og bussparkering i forbindelse med drift og arrangementer under plassen med felles adkomst fra Stenersgata, uttalte Entra.

Entra orienterte om bakgrunnen for prosjektet og prosessen frem til endelig planforslag. Forslaget er bearbeidet underveis ut fra mottatte innspill og kommentarer. Endringene i forhold til tidligere utforming består først og fremst i utforming av bebyggelsen med hensyn på eksponering i bybildet og løsning for å fjerne barrierer.

Entra vektlegger spesielt bærekraft, og har inngått avtale med FutureBuilt.
Planforslaget var opprinnelig planlagt innsendt før ferien, men Entra orienterte om at det på grunn av et felles initiativ med Norges Varemesse/Oslo Spektrum er innsendelse utsatt til august/september.

– Initiativet går ut på å se muligheten for å frigjøre torget mot Vaterlandsparken for parkering, etablering av felles adkomst fra Stenersgata, og et midtbygg med utadrettede funksjoner som binder bygulvet mellom Oslo Spektrum og Lilletorget sammen, fremgår det av møtereferatet.

Powered by Labrador CMS