NYBYGG: For nybygg er det spesielt store lokale prisvariasjoner mellom de ulike bydelene i Oslo. Ill.: DnB Eiendom
NYBYGG: For nybygg er det spesielt store lokale prisvariasjoner mellom de ulike bydelene i Oslo. Ill.: DnB Eiendom

Oslo-området skiller seg ut

Omsetningen i Oslo er nesten doblet hittil i år kontra samme periode i fjor, samtidig med et rekordhøyt antall bruktboliger for salg og økt prispremie mellom nytt og brukt.

Publisert Sist oppdatert

Dette går frem av DNB Eiendoms nybyggrapport som nettopp er sluppet. Stort sett er det mer aktivitet, men Oslo-området skiller seg ut.

– Riktignok er omsetningsnivået av nybygg opp fra et lavt nivå under første halvår i fjor. Salget i Oslo har dessuten økt med 13 prosent sammenliknet med tidlig vår og 29 prosent sett opp mot i vinter. Like nord og sørvest for Oslo ser vi samme tendens, påpeker Jørn Are Skjelvan som er leder for nybygg.

LES OGSÅ: – Vi skal bo tettere, høyere og i mindre leiligheter

Totalt på Østlandet ble det solgt flere nye boliger på våren sammenliknet med tidlig vinter, men færre enn ved samme tid i fjor. Oslo og de nærmeste randsonene trekker opp nivået, de andre områdene. Selv om det er lansert flere nybyggprosjekter i Oslo den siste tiden, er nivået henholdsvis 47 og 43 prosent lavere enn i 2016 og 2017.

– Sett opp mot boligbehovet er nivået lavt i Oslo og også altfor lavt i flere områder rundt Oslo. Det er imidlertid store variasjoner i prosjektkonsentrasjon med spesielt høy konkurranse eksempelvis på Lørenskog. Vi venter god utvikling i Oslo og på Østlandet, men med store lokale variasjoner i både omsetning og konkurranse, melder DnB Eiendom.

LES OGSÅ: Politikerne vil bytte parkeringsplassen med boliger

Salgsaktiviteten i Oslo denne våren har vært høy med mange bruktboliger og nesten dobling i antall lanseringer av nybygg sammenliknet med i fjor. Samtidig har prisveksten økt fordi høyere prosjektkonsentrasjon i dyrere områder trekker opp nivået.

– I sentrum vest er det lansert svært lite over tid, men prosjektene som er lansert her nå selger meget godt. Også i nord og i øst er omsetningen god til tross for et spesielt mange bruktboliger. Det er også lansert flere nye boliger her sammenliknet med i fjor, står det i rapportene som dessuten mener det er verdt å merke seg at det økende nybyggsalget i Oslo kommer i en tid hvor tilbudet av bruktboliger er rekordhøyt.

Prisveksten for bruktboliger i Oslo har vært moderat så langt i år, men til tross for dette øker salget av nye boliger. DnB Eiendom ser også at flere yngre boligkjøpere enn tidligere kjøper nytt til tross for at prispremien mellom brukt og nytt har økt første halvår. Bare det siste kvartalet har nybyggprisene i Oslo økt med cirka en prosent, under de siste tolv månedene har prisøkningen vært på 6,7 prosent. Til sammenlikning har bruktboligprisene i Oslo økt med 2,1 prosent på ett år.

– Omsetningen av nye boliger også i de nære randsonene som Bærum, Asker og Skedsmo har økt. Flere attraktive lanseringer kombinert med nærhet til Oslo og gunstig prisnivå trekker spesielt opp. Men for Akershus totalt er salgsvolumet lavere enn i fjor, med en nedgang i områder som Ski og lengst nord på Romerike. Kun i Oslo og Østfold det er omsatt flere nye boliger enn ved samme periode i fjor på Østlandet, heter det.

LES OGSÅ: Bytter sagflis med leiligheter

I Oslo er det lansert flere nye boliger hittil i år sammenliknet med samme tid i fjor, med flest i sentrum vest, endringen er mindre i nord og i øst. Sett opp mot ventet befolkningsvekst er nivået fortsatt for lavt i forhold til boligbehovet. Et høyt antall ferdigstillelser nord for Oslo neste år vil imidlertid kunne oppveie for noe av underskuddet, men langt fra alt.

– Det store lokale variasjoner i randsonen og flere steder bygges det for lite sett opp mot boligbehovet lokalt. Eksempelvis er det høy prosjektkonsentrasjon på Lørenskog, mens antallet nye boliger for salg i Lier, Ås, Røyken og Asker er lavt. På fylkesnivå er det kun Oslo, Buskerud og Østfold hvor det er lansert flere nye prosjekter på vårparten i år enn i fjor, men kun Oslo har hatt flere lanseringer hittil i år enn under samme periode i fjor. Samtidig har det vært en nedgang i antall usolgte enheter i igangsatte prosjekter på Østlandet, i motsetning til i flere av de andre regionene, heter det.

For nybygg er det spesielt store lokale prisvariasjoner mellom de ulike bydelene i Oslo. Kvadratmeterprisen i sentrum/vest er gjerne dobbelt så høy enn i flere av de ytre bydelene. I de mest attraktive sentrumsprosjektene koster ofte en kvadratmeter godt over 115.000 kroner, mens snittprisen for alle typer nybygg i Oslo per februar var 86.200 kroner.

– Vi tror prispremien mellom nybygg og brukt vil holde seg relativt stabil de neste kvartalene, skriver DnB Eiendom.

På Østlandet som helhet er det derimot i de ytre randsonene som Vestfold, Østfold og Hedmark, at nybyggprisene på henholdsvis 14,2 og 11,9 prosent er vesentlig høyere enn i Oslo. Lansering av flere premiumprosjekter og høyere prosjektkonsentrasjon i de større byene i Hedmark og Østfold er de viktigste årsakene.

– Likevel er prisnivået i Hedmark fortsatt bare nesten halvparten av i Oslo. Derfor tror vi også at prisene vil øke mest i de ytre randsonene til Oslo de neste kvartalene. Målt i prosent vil differansen mot Oslo avta, men i verdi vil differansen ikke endres nevneverdig, spesielt ikke fra senhøsten av med risiko for tilbudsunderskudd og prispress. De siste tallene viser også at prispremien mellom brukt og nytt øker, heter det blant annet.