UTSETTER: – Beboerne fortjener at vi tar oss tid til å behandle planen på en grundig og god måte, sier Stove Lorentzen.

Oslo forlenger byggestoppen på Nedre Bekkelaget og øyene

– Dette er en stor og viktig reguleringsplan. Beboerne fortjener at vi politikere tar oss tid til å behandle saken skikkelig, sier James Stove Lorentzen.

Publisert

Byrådet foreslår å forlenge byggestoppet på Nedre Bekkelaget, Ormøya, Malmøya og Ulvøya med inntil seks måneder ifølge en pressemelding. 

– Det nye forslaget til regulering av Nedre Bekkelaget og øyene er spesielt viktig for dem som bor der, men også for bevaring av natur og kulturminner i Oslo. Derfor er det viktig at vi har tid til å gjøre gode vurderinger, sier James Stove Lorentzen som er byråd for byutvikling.

Det har vært stort lokalt engasjement i denne saken og det har kommet inn ca. 430 høringsinnspill og 55 innspill i en begrenset høring. Byrådet ønsker tid til å vurdere innspillene på en god måte.

Byrådet ønsker også ifølge meldingen å legge til rette for at byrådet og bystyret skal få mulighet til å endre planen hvis ønskelig. Endringer av en viss størrelse må høres av berørte etter loven. Byrådet ser at det ikke er mulig med to høringsrunder før dagens byggestopp går ut i slutten av august.

– Beboerne fortjener at vi tar oss tid til å behandle planen på en grundig og god måte. Vi må ha tid til å vurdere alle innspillene som har kommet inn, og både byrådet og bystyret må få tid til å sende eventuelle endringsforslag på høring, påpeker Stove Lorentzen.

Byrådet har bedt Plan- og bygningsetaten om å varsle naboer om forlengelse av byggestoppet (forlengelse av midlertidig forbud mot tiltak) med inntil seks måneder. Forslaget om forlengelse av byggestoppet vil bli sendt byutviklingsutvalget til endelig vedtak.

Powered by Labrador CMS